19.15. ОРГАНІЧНІ ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ АЛЮМІНІЮ У ГРУНТАХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

УДК 550.424 • 📖 Випуск 19 / 2011 • 130 — 138 сторінки

Тютюнник С.Ю., Ребенков С.О., Бобков В.М., Долін В.В.

Стаття