19.18. ОЦІНОЧНИЙ МОНІТОРИНГ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗАБРУДНЕНОГО ЛЕГКИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ Сторінка статті

УДК  504.064.3.003.12:(504.054:665.7) • 📖 Випуск 19 / 2011 • 152 — 159 сторінки

Огняник М.С., Парамонова Н.К., Загородній Ю.В.

Стаття