19.19. УМОВИ ЗАБРУДНЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА АВІАЦІЙНИМ ГАСОМ В РАЙОНІ КОЛИШНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО АЕРОДРОМУ М. УМАНЬ

УДК 556.388:665.7](477.46) • 📖 Випуск 19 / 2011 • 160 — 165 сторінки

Гаврилюк Р.Б., Загородний Ю.В.

Стаття