23.12. СЕПІОЛІТ-ЦЕОЛІТОВІ КОМПОЗИТИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ВОДОПРОНИКНІ РЕАКЦІЙНІ БАР’ЄРИ

 УДК 550.424 •  Випуск 23/2013  • 75 — 84 сторінки

Пушкарьов О. В., Руденко І. М., Долін В. В. (мол.), Приймаченко В. М.

Стаття