23.19. ЕЛЕКТРОДІАЛІТИЧНЕ ФРАКЦІОНУВАННЯ ТРИТІЮ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРНИХ І КОМПОЗИТНИХ МЕМБРАН

 УДК 66.087.97:66.081.6 •  Випуск 23/2013  • 131 — 136 сторінки

Зубко О. В., Пушкарьов О. В., Долін В. В.(мол.), Розко А. М.

Стаття