23.21. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІГРАЦІЇ І КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОРІЮ В ЗОНІ ГІПЕРГЕНЕЗУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

 УДК [553.493 : 546.841 + 551.311] (477) •  Випуск 23/2013  • 148 — 157 сторінки

Сущук К. Г.

Стаття