24.5 ГЛИНОПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ З ТРИВАЛИМ ІНДУКЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

УДК 631.442.4:541.64:621.763• 📖 Випуск 24 / 2015• 73-79 сторінки

Федоренко Ю.Г, Розко А.М.

Федоренко Ю.Г. н.с. б/с, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,
Розко А.М. к. геол. н., ст. н. с., Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України ім. М.П. Семененка, al.rozko@gmail.com

Анотація

У статті обґрунтовано спосіб збільшення тривалості індукційного періоду полімеризації глинополімерних композитів, який полягає у використанні явища зміни заряду поверхні бентонітових (монтмориллонітових) кристалітів при збільшенні кількості кальцинованої соди у сумішах для полімеризації композитів. Доведено, що при кількості соди більше 10% від маси бентоніту у суміші з акрилатом натрію, персульфатом амонію та N, N’- метиленбісакриламідом поступов , створюються умови для полімеризації композитів без додавання у суміш традиційних відновників: тіосульфату натрію або аскорбінової кислоти. Експериментально встановлено, що під час індукційного періоду статична напруга зсуву збільшується всього у декілька разів, у той час як після полімеризації вона збільшується у сотні разів. Наведено склад композитів та вивчені їх властивості, зокрема одновісний тиск, що створюється при набуханні у воді, та водопроникность при градієнті напору близько 22. Встановлено, що при набуханні глинополімерні композити утворюють тиск від 43 до 56 кПа в залежності від кількості наповнювача – піску. Синтезовано композити, що мають коефіцієнт фільтрації порядку 10-10м/с, ступінь набухання від 8 до 300 г/г, індукційний період полімеризації від 20 хвилин до 5 ÷ 6 годин.

Ключові слова: глинополімерні композити, індукційний період полімеризації, набухання, водопроникнення.

СтаттяЛітература

 1. Junping Zhang, Ruilfeng Liu, An Li, Aigin Wang Preparation, swelling behaviors and application of poliacrylamide/ attapulgite superabsorbent composites. Polymer for advanced technologies. 2006, 17: – рр. 12 –
 2. Григорян С.С., Гулакян К.А., Шахназаров А.А. Способ получения полимерминерального композита. А.C. СССР №1707052 А1. Бюл. №3. 23. 92.
 3. Шамановская Н.В. «Грушевка» – «Михайлово»: решение найдено!, Минск: «РОБТ», № 7, 2012 – С. 3 –6.
 4. Ржаницын Б.А. Химическое закрепление грунтов в строительстве. М.: Стройиздат, 1986. – 264 с.
 5. Полиакриламид / Л.И. Абрамова, Т.А. Байбурдов, Э.П. Григорян и др. Под ред. В.Ф. Куренкова – М,: Химия, 1992, – 192 с.
 6. F Song, J.F. Wei, T. SH. He A method to repair concrete leakage through cracks by synthesizing super – absorbent resin in situ // Cement and Concrete Research, 42, 2012, – рр. 865 – 873.
 7. Евсикова О.В., Стародубцев С.Г., Хохлов А.Р. Синтез, набухание и адсорбционные свойства композитов на основе полиакриламидного геля и бентонита натрия // Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2002, 44, № 5, – С. 802 –
 8. Федоренко Ю.Г, Розко А.Н., Туронок О.Ч., Дяченко Е.В. Нанокомпозиты внедрения с высоким содержанием минеральной компоненты // Український мінералогічний журнал 32, № 4, 2010, – С. 34 –40.
 9. Васильев Н.Г., Гончарук В.В. Природные сорбенты: свойства и реакционная способность – К.: Наукова Думка, 1992. – 176 С.
 10. Тарасевич Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов. – Киев: Наук. думка, 1988. – 248 с.
 11. Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Туронок О.Ч., Мазер Є.О. Спосіб формування тривалого індукційного періоду полімерізації Патент № 90732. Бюл. № 11. 06.2014.
 12. Федоренко Ю.Г., Задвернюк Г.П., Павлышин Г.П. Набухание глинополимерных нанокомпозитов под давлением// Техногенно – екологічна безпека та цивільний захист. Київ – Кременчук. – 2012, Випуск 4. – С. 142-147.