21.4. NATURAL RADIONUCLIDES IN THE SOILS OF THE BURSHTYN TPP ZONE OF INFLUENCE

UDC 550.42 • 📖 Issue 21/2012 • 27 — 35 pages

Kononenko L.V., Bondarenko M.G., Manichev V.I., Vlasenko V.I.

Article