24.2 DISTRIBUTION OF THORIUM IN THE CRYSTALLINE ROCKS OF THE UKRAINIAN SHIELD

UDC 553.078 • 📖 Issue 24/ 2015 • 24 — 43 pages

 

A. Kuz`min, M. Yaroshchuk

A. Kuz`min, senior research scientist SI ―Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine
M.Yaroshchuk, Dr. Sci. in Geology and Mineralogy, leading researcher SI ―Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine

Abstract

The state of the mineral resource base of uranium and a number of problems in nuclear power approves the necessity to use Thorium as a fuel for nuclear power plants. The paper briefly describes the state of knowledge about thorium in Ukraine, especially its geochemistry and metallogeny. The data on thorium-bearing of Ukrainian shield basement rocks is given. Also is given the history of thorium accumulation in the rocks. The parameters of thorium mineralization in rocks of basic geological formations of the Ukrainian Shield (mean thorium content, mean Th/U ratio, coefficients of variation of thorium and uranium contents) are shown. The places of locations of thorium-bearing and geochemically specialized formations on thorium in crystalline rock, in mega blocks and inter block suture zones of the Ukrainian Shield are described. It is concluded that the main prospects for the creation of the mineral resource base of the metal should be associated with the development of an alkaline intrusive magmatism, metasomatosis and hydrothermal activity in the foundation board of the Shield.

 

Key words: distribution of thorium, crystalline rocks, thorium-bearing, nuclear power, the accumulation period, thorium geochemistry.

 

ArticleReference

 1. Kulish, I., Komov, V., Yacenko I. (2010) Strategicheskie mineral’ny’e resursy’ Ukrainy’ dlya yadernoy e`nergetiki, Kiev, UA, p. 285.
 2. Shumilin, A. (2007), Problema mirovogo ry’nka prirodnogo urana v obozrimoy perspektive, Mineral. Resurses of Russia, No.5, pp. 53-56.
 3. Anderhill A. (2002),  Analiz mirovogo obespecheniya uranom do 2050 goda, Moscow, RU,pp. 4-7.
 4. Shumilin, A. (2007), Uranovorudny’e provincii mira i resursny’y potencial urana: popy’tka kolichestvennogo analiza, Nath.Geology, No.2, pp. 48-51.
 5. Kotova, V. (2002), Mineralno-syrevaya baza toriya i perspektivy ee ispolzovaniya v yadernoy energetike Rossii v XXI veke, Moscow, RU, pp.16-19.
 6. Lepigov, A. Vasilenko A. (2005) Gluhivsko-Turbivskiy rudniy vuzol. // Mineral Resources of Ukraine, No.2, pp. 13-15.
 7. Anisimov, A., Kuzmin, A., Makivchuk O. (2007), Torienosnost dokembriyskih porod Ukrainskogo schita i ego sklonov, Geol. jur., No.3, pp. 51-58.
 8. Mineeva, I., Tarhanova, G., (1964), Povedenie urana i toriya v poslemagmaticheskom processe kompleksa kalievy’h sch’elochny’h porod, Geologiya rudnyh mestorojdeniy. , No.4, pp. 34-43.
 9. Kaplan,G., Uspenskaya, T., Chirkov, I., (1960) Toriy, ego syrevye resursy, himiya i tehnologiya, Moscow, RU, p. 224.
 10. Saukov, A.A. (1960), Geohimiya, Moscow, RU, 381 p.
 11. Semenov, E.I., (2001) Orudenenie i mineralizaciya redkih zemel’, toriya i urana (lantanoidov i aktinoidov), Moscow, RU, 307 p.
 12. Nevskiy, V.A., (1972), Geologiya postmagmaticheskih torievo-redkometal’ny’h mestorojdeniy, Moscow, RU, 407 p.
 13. Ginzburg, A.I. (1975), Istochniki rudnogo vesch’estva v e`ndogenny’h mestorojdeniyah redkih e`lementov, Geologiya rudnyh mestorojdeniy, No.4, pp. 44-52.
 14. Scheglov A.D. (1987), Osnovnye problemy’ sovremennoy metallogenii. Voprosy’ teorii i praktiki, St.Petersburg, RU, pp. 231.
 15. Prognozirovanie rudoproyavleniy redkih elementov Ukrainskogo schita (2007), Donetsk, UA,  220 p.
 16. Smyslov, A.A.(1974), Uran i toriy v zemnoy kore, St.Petersburg, RU, p. 231.
 17. Buryak V.A. (1970), Nekotorye osobennosti metamorfogennogo rudoobrazovaniya, St.Petersburg, RU, pp. 258-274.
 18. Korjinskiy Transmagmaticheskie potoki rastvorov podkorovogo proishojdeniya i ih rol’ v magmatizme i metamorfizme, (1968), Mejdunarodny’y geologicheskiy kongress. XXIII sessiya, pp. 238-251.
 19. Ovchinnikov L.N. (1973), Intratelluricheskie rastvory, magmatizm i rudoobrazovanie. Moscow, RU, pp.  318-329.
 20. Dobrecov N.L. (2008), Geologicheskie sledstviya termohimicheskoy modeli plyumov, Geologiya i geofizika, No.7, pp. 587-604.
 21. Barsukov, L., Dmitriev, O.(1975), Roli mantiyny’h istochnikov rudnogo vesch’estva v formirovanii i razmesch’enii nekotory’h mestorojdeniy polezny’h iskopaemy’h, Geologiya rudny’h mestorojdeniy, No.4, pp. 17-19.
 22. Smyslov, А.А. (1987), Toriy v mineral’nom vesch’estve kontinental’noy zemnoy kory, Sb. n. tr. «Processy koncentrirovaniya toriya v zemnoy kore, Moscow, RU, pp. 4-8.
 23. Lebedeva, I., Ilupin, I.P. (1987), Toriy v kimberlitah Sibirskoy platform, Sb. n. tr. «Processy koncentrirovaniya toriya v zemnoy kore». Moscow, RU, pp. 9-18.
 24. Esipchuk, К.Е. (1988),  Petrologo-geohimicheskie osnovy’ formacionnogo analiza granitoidov dokembriya, Nauk. dumka, Kyiv, UA,263 p.
 25. Sheremet, Е.М. (1990),  Proishojdenie granitoidov oblastey tektono-magmaticheskoy aktivizacii zapada Vostochno- Evropeyskoy platform, Izvestiya AN SSSR, ser. geol., No.5 , pp. 22-34.
 26. Zagnitko, V.N., Krivdik, S.G. Legkova, G.V. (1993),  Geohronologiya, petrologiya i rudonosnost’ sch’elochny’h massivov Ukrainskogo sch’ita, Nauka, Moscow, RU, pp. 27-38.
 27. Belevcev, Yа., Egorov, Yu., Titov, V. (1975) Srednie soderjaniya urana i toriya v glavneyshih tipah gorny’h porod Ukrainskogo sch’ita, Geologicheskiy jurnal, No.4, pp. 96-118.
 28. Koval V.B. (1995), Geneticheskie osobennosti formirovaniya mestorojdeniy urana. Obsch’ie polojeniya, Nauk. dumka, Kyiv, UA, pp.202-208.
 29. Oroveckiy Y.P., (1990), Mantiyny’y diapirizm, Nauk. dumka, Kyiv, UA,172 p.