24.4 ABOUT THERMODYNAMICS ISOTOPE FRACTIONATION URANIUM AND LIGHT ELEMENTS IN WATER SOLUTIONS

UDC 546.791.027 : 550.426 • 📖 Issue 24/ 2015 • 61-72 pages

 

R. Belevtsev, V. Blazhko, E. Lazarenko, B. Melnichenko, V. Nikolaenko,S. Spivak, L. Stepanyuk, S. Tereshchenko

R. Belevtsev – D.Sc. (Geol.-Min.), Head of Department, Professor, Cor. Member NASU, SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine», belevtsev@ukr.net.
V. Blazhko Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine»
E. Lasarenko Senior Researcher, D.Sc. (Geol.-Min.), SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine»
B. Melnichenko – Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine»
V. Nikolaenko Senior Researcher, D.Sc. (Geol.-Min.), SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine»
S. Spivak Principal Researcher, D.Sc. (Geol.-Min.), SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine»
L. Stepanyuk – D.Sc. (Geol.-Min.), Cor. Member NASU, Deputy Director of the Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of M.P. Semenenko NAS of Ukraine
S. Tereshchenko – Senior Researcher, D.Sc. (Geol.-Min.), SI «Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine»

Abstract

An article thermodynamic and experimental study of uranium isotopes and the fractionation of light elements in aqueous solutions provided and considered the use of these data to develop the technology of enrichment uranium isotope 235U. This fractionation depends on their isotopic composition, because heavy isotopes thermodynamically more active compared to isotopes mild those same elements have grater negative free energy and enthalpy of formation and therefore, tend to form molecules with heavy isotopes. Quantitative thermodynamic properties of these molecules were estimated. The results of experiments on the fractionation of isotopes of uranium and light elements in aqueous solutions and thermodynamic substantiation and their affect in mineral reactions in different conditions of acidity and restoration of environment were provided. Fractionation of quantitatively different isotopes and the possibility of practical use of these data to develop the technology of enrichment uranium isotope 235U, which contribute to the growth of recovery, alkalinity and reduce temperature in isotopic faction and sedimentation of pitchblende from aqueous uranium contented solution was estimated as well. These studies are very promising and they must be developed in theoretical and practical way. They also confirm the idea of infiltration genesis of late albite-Proterozoic and Phanerozoic pitchblende hydrogen uranium deposits.

 

Key words: uranium, thermodynamics, fractionation isotopes experiments, aqueous solution, acid recovery provided uranium enrichment technology.

 

ArticleReference

 1. Belevtsev, R.Y. (2013), V.I. Vernadskiy o geohimii okruzhaushchey sredy , Collected Works of Institute of Environmental Geochemistry, 22, Kyiv, UA, pp. 113-123.
 2. Sobotovich E.V. (1982), Spravochnik po izotopnoy geohimii, Energoizdat, 240 p.
 3. Taylor, H.P. (1977), Primenenie izotopii kisloroda i vodoroda k probleme hidrotermalnogo izmenenia vmeshchaushchih porod i rudoobrazovanie , Stable isotopes and problems of ore formation, Mir, Moscow, RU, pp. 213-295.
 4. Belevtsev, Y.N., Koval, V.B., Bakarzhiev, A.H., (1995) Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovyh mestorozhdeniy Ukrainy, Nauk.dumka, Kyiv , UA, 396 p.
 5. Fomin A. (2012), Izotopnyi sostav komponentov fluidnyh vklucheniy v mestorozhdeniyah zolota i urana dokembriya Ukrainskoho shchita ,Collected Works IGNS, 20, pp. 11-29.
 6. Poling, L. (1974), Obshchaya himiya, Mir, Moscow, RU, 846 p.
 7. Bekman, I.N. (2009), Uran.   Uchebnoe   posobie , Moscow State University ofM.V. Lomonosov, Dep. of Radiochemistry, Moscow, RU, 300 p.
 8. Belevtsev,R.Y. (2013), O termodinamicheskom analize izotopnogo obmena v vode hidrosfery i zemnoy kory, Reports NAN of Ukraine, 9, pp.108-113.
 9. Hlushko, V.P. (1978) Termodinamicheskie svoyмstva individualnyh veshchestv, Nauka, vol. 1, book 2, Moscow, RU, 327 p.
 10. Belevtsev, R.Y., Boichenko, S.G., Spivak, S.D. (2007), Тermodinamika gazovogo obmena v okruzhauchshey srede: monografia, Naukova dumka, Kyiv, UA, 247 p.
 11. Belevtsev, R., Buharev, S., Kolomiets, G. (2000), Kontseptsiya plutonicheskogo formirovaniya kontinentalnoy zemnoy kory Ukrainskoho shchita ,Miner. Journal , vol. 22, pp. 118-131.
 12. Belevtsev, R. (2011), Proishozhdeniya i evolutsia vneshnih geosfer: gazovodnoy atmosfery, kislogo okeana, svobodnogo atmosfernogo kisloroda i vozniknoveniya zhizni, Reports NANU, 12, pp. 83-90.
 13. Drozdovskaya, A.A., Melnik, Yu.P. (1966), Nekotorye termodinamicheskie dannye ob ustoichivosti uranitov peremennogo sostava v hiperhenicheskih usloviyah, Nuclear energy, vol. 21, edit. 6, pp. 483-492.
 14. Drozdovskaya, A.A., Melnik, Yu.P. (1967), Termodinamicheskiy analiz ustoichivosti okislov urana v nizkotemperaturnyh karbonatnyh vodah , Nuclear energy, vol. 22, edit. 5, pp. 401-422.
 15. Drozdovskaya, A.A., Melnik, Yu.P. (1967), Termodinamicheskiy analiz migracii urana v gipergenih sulfatnih vodah, Nuclear energy, vol. 22, edit. 5, pp. 423-439.
 16. Klark S. (1969), Rastvorimost, Spravochnik fizicheskih constant gornyh porod, Mir, Moscow, RU, pp. 385-404.
 17. Ronov, A.B., Yaroshevskiy, A.A., Migdasov A.A. (1190), Khimicheskoe stroenie zemnoy kory I geohimicheskiy balans glavnyh elementov, Nauka, Moscow, RU, 182 p.
 18. Rybalo, B., Omelyanenko B., (1989), Istochniki rudnogo veshchestva endogennyh uranovyh mestorozhdeniy Nauka, Moscow, RU, 275 p.