ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Р. Я. Белєвцев, чл.-кор. НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА :

Г. М. Бондаренко, доктор геолого-мінералогічних наук, (відповідальний редактор)

В. Г. Верховцев, доктор геологічних наук

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Г. В. Лисиченко, чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук

Ю. Л. Забулонов, чл.-кор. НАН України,  доктор техн. наук

Б. О. Горлицький, доктор геол.-мін. наук

В. П. Семененко, доктор геол.-мін. наук

М. О. Ярощук, доктор геол.-мін. наук

В. В. Долін, доктор геол. наук

С. М. Чумаченко, доктор техн. наук

О. Ю. Афанасьєва., доктор фіз.-мат. наук

Б. Г. Шабалін, доктор геол.-мін. наук

І. Ф. Шраменко, кандидат геол.-мін. наук

Ю. О. Ольховик., кандидат геол.-мін. наук

 

Відповідальні секретарі:

Л. В. Демченко канд. фіз.-мат. наук,

К. Г. Сущук, канд. геол.-мін. наук.

 

      ТЕХНічний СЕКРЕТАР:

     О.П. Фесай