Рецензування

Редакційна колегія періодичного наукового видання збірник “геохімія техногенезу” керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, контролю за публікаціями, убезпечення можливих конфліктів інтересів тощо.

Статті, що надходять до збірника “Геохімія техногенезу”, підлягають обов’язковому анонімному рецензуванню.

Порядок дій наступний:

1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті (пдф).

2. Головний редактор призначає рецензентів (відповідно до вимог п. 6, пп. 6 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”).

3. Рецензент робить один із наступних висновків:
• стаття рекомендується для опублікування в збірнику “Геохімія техногенезу”;
• рекомендується з урахуванням виправлення недоліків;
• може бути опублікована після значного скорочення до розмірів короткого повідомлення; питання про публікацію має бути розглянутим після переробки;
• стаття не рекомендується до публікації.
Відповідно до п. 15 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 – Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

4. Редакція направляє статтю 2-м рецензентам не вказуючи автора(ів) та інформації про нього(них). Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензенти мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що відносяться до публікації, а також повідомляти головного редактора про всі підозри щодо порушення авторських прав і плагіат.

5. У разі однієї негативної рецензії головним редактором обирається додатковий третій рецензент. Дві негативні рецензії – рівноцінні відмові.

6. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь. Після чого, редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншим двом рецензентам. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення. У разі відмови у публікації матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.

7. У разі позитивної рецензії Головний редактор передає статтю до редакції. Для проходження стилістичного і орфографічного редагування, технічного редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

8. Члени редакційної колегії остаточно затверджують зміст номера збірника “Геохімія техногенезу” на чергових засіданнях.

9. Оригінали статей і рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.