Саєнко Сергій Юрійович 

Доктор технічних наук

НАНУ Scopus ORCID

(h-індекс – 4)