UncategorizedЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

📖 ВИПУСК 2 • 2019 рік

ВИПУСК 2 • 2019 рік
«Геохімія техногенезу»

 

ЗМІСТ

Ломакін І.Е., Покалюк В.В., Кочелаб В.В.

Лінеамент Карпінського – СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТАРОДАВНЬОГО регматогенного ТЕКТОНОЛІНЕАМЕНТНОГО КАРКАСУ ЄВРАЗІЇ

Тищенко Ю.Є.

МЕТОД ПРОСТОРОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ РАДІАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА УРАНУ

Пушкарьов О.В., Севрук І.М., Деміхов Ю.М., Долін В.В.(молод.)

ФРАКЦІОНУВАНЯ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ВОДНЮ В ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Яценко В.Г., Заборовська Л.П., Покалюк В.В., Лашко С. П., Заборовський В.С., Лижаченко Н.М.

НОВІ ДАНІ ПРО БАГАТОВУГЛЕЦЕВІ ШУНГІТОПОДІБНІ ПОРОДИ МЛИНКИВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ (КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗОНА, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Удалов І.В., Левонюк С.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДАБ

Сущук К.Г., Верховцев В.Г.

МЕТАЛОГЕНІЯ УРАНУ В ФАНЕРОЗОЇ ПЛАТФОРМНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

Шевченко О.Л., Долін В.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ГОЛОВНІ ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

Кисельов Ю.В. Архипенко О.М., Стоколос М.О., Жебровська К.І.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ОЦІНКИ ДЕТОНАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОКТАНОМЕТРА ОК-2М

Магльована Т.В., Долін В.В.

ВИКОРИСТАННЯ ГУАНІДИНОВИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ЇХ НАСЛІДКІВ

Ярошенко К.К., Шабалін Б.Г., Колябіна І.Л., Бондаренко Г.М.

СОРБЦИЯ 90Sr И 137Cs ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА ПРИРОДНОМ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТАХ СОКИРНИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ю.О. Фомін, Ю.М, Деміхов, В.Г. Верховцев, Т.В. Дудар

ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУПУТНИКІВ УРАНУ У АЛЬБІТИТАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

 

🇺🇦ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ