ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

📖 ВИПУСК 24 • 2015 рік

🇺🇦 ВИПУСК 24 • 2015 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

ЗМІСТ

Белєвцев Р.Я., Чурюмов К.І., Мозгова А.М., Соботович Е.В., Співак С Д., Блажко В.І., Лазаренко О.Є., Кузенко С.В., Бондаренко О.С.
ПРО ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА КОМЕТНУ ПРИРОДУ ЯСКРАВОГО БОЛІДУ EN1711101 «ТУРЬЇ РЕМЕТИ» У ЗАКАРПАТТІ

Кузьмін А.В., Ярощук М.О.
РОЗПОДІЛ ТОРІЮ В КРИСТАЛІЧНИХ ПОРОДАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
Покалюк В.В.
СТРАТИГРАФІЧНІ РІВНІ ТА ЛІТОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ МЕТАКОНГЛОМЕРАТІВ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЮ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ
Белєвцев Р.Я., Блажко В.І., Лазаренко О.Є., Мельниченко Б.Ф., Ніколаєнко В.І., Співак С.Д., Степанюк Л.М., Терещенко С.І.
ПРО ТЕРМОДИНАМІКУ ФРАКЦІОНУВАННЯ ІЗОТОПІВ УРАНУ ТА ЛЕГКИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

Федоренко Ю.Г, Розко А.М.
ГЛИНОПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ З ТРИВАЛИМ ІНДУКЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Фомін Ю.О.
ПРО ПРИРОДУ ПІДВИЩЕНОГО ВМІСТУ УРАНУ В ОЛІВІНАХ АЛЬПІНОТИПНИХ ГІПЕРБАЗИТІВ
🇺🇦ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Сторінка статті 📖 ВИПУСК 24 • 2015 рік «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»