ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік

📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

ЗМІСТ

🇺🇦 Попов О. О., Яцишин А. В., Артемчук В. О.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗОНАХ ВПЛИВУ АЕС
🇺🇦 Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л А.
СИСТЕМА ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
🇺🇦 Ольховик Ю.А.
ПРО ВРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНЖЕНЕРНИХ БАР’ЄРІВ ПРИ ОЦІНЦІ ДОЛГОСТРОКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПОВЕРХНЕВОГО ЗАХОРОНЕННЯ НА КОМПЛЕКСІ «ВЕКТОР»
🇺🇦 Пушкарьов О. В., Руденко І. М., Кошелєв М. В., Скрипкін В. В., Долін В. В. (мол), Приймаченко В. М.
МІНЕРАЛЬНИЙ АДСОРБЕНТ ТРИТІЮ НА ОСНОВІ САПОНІТУ ТА ЦЕОЛІТУ
🇺🇦 Бобков В.М., Долін В.В.
ІЗОТОПНИЙ ОБМІН ТРИТІЮ В ПРОЦЕСІ ВЕГЕТАЦІЇ ВЕРБИ
🇷🇺Бондарь Ю. В., Коромысличенко Т. И.
КОМПОЗИТНЫЙ АДСОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН C ОСАЖДЕННЫМ СЛОЕМ ФЕРРОЦИАНИДА КАЛИЯ-НИКЕЛЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 137СS ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД
🇷🇺Ярошенко К. К., Бортнік Є. В., Кузенко С. В., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М.
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ-60 ТА МАРГАНЦЮ-54 ПРИРОДНИМИ ТА МОДИФІКОВАНИМИ СОРБЕНТАМИ З БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОЗЧИНІВ
🇺🇦Кукуєва В. В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРСІЇ ХЛАДОНУ CBrClF2 НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ
🇺🇦Баклажко В. А., Колябіна І. Л., Перкатий К. Є.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШЛАКІВ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ В ЯКОСТІ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
🇺🇦Бородіна Н. А., Кононенко Л. В., Висотенко О. О.
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ СВИНЦЕМ ҐРУНТУ ПРИЛЕГЛОЇ ДО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ТЕРИТОРІЇ
🇷🇺Шкапенко В. В., Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Парамонова Н. К., Единач А. В.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КЕРОСИНА В ГРУНТАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
🇷🇺Фомин Ю. А., Заборовская Л. П., Кравчук З. Н.
ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ РУД ЗОЛОТА И УРАНА ЮРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИРОВОГРАДСКОГО МЕГАБЛОКА (УКРАИНСКИЙ ЩИТ)
📖 ВИПУСК 25 • 2016 рік «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»