ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

📖 ВИПУСК 26 • 2016 рік

📖 ВИПУСК 26 • 2016 • «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

🇺🇦ВИПУСК 26 • 2016 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

ЗМІСТ

🇺🇦 Шабалін Б. Г., Бугера С. П., Закритний Є. Є.
ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ЯК КЛЮЧОВИЙ КРОК ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

🇷🇺 Ольховик Ю. А.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАСС ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» В БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКЛАХ

🇷🇺 Данилов С. В., Забулонов Ю. Л., Кадошніков В. М., Одукалець Л. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ІНГУЛЬСЬКОЇ ШАХТИ ДП «СХІД ГЗК»

🇺🇦 Карабин В. В., Рак Ю. М.
ХІМІЧНИЙ СКЛАД АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ В ОКОЛИЦЯХ м. БОРИСЛАВА
🇺🇦 Пизинцали Л. В., Шахов А. В.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ МОРСКИХ СУДОВ
🇺🇦 Мещеряков С. В., Долін В. В.
КІНЕТИКА ВИЛУГОВУВАННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЗІ ШЛАМУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
🇷🇺 Розко А. Н., Федоренко Ю. Г., Павлышин Г. П.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТА В БЕНТОНИТ-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ
🇷🇺 Кузьмин А. В., Ярощук М. А.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРИЕВОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ДОКЕМБРИЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ УКРАИНСКОГО ЩИТА
🇺🇦 Сущук К. Г.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕПОХ УРАНОНАКОПИЧЕННЯ В ОСАДОВОМУ ЧОХЛІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
🇺🇦Осьмачко Л. С.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЇХ РОЛЬ В СТРУКТУРНОМУ КОНТРОЛІ РУДОПЕРСПЕКТИВНИХ ДІЛЯНОК
🇷🇺Ярощук М. А., Мусич Е. Г.
ПРИРОДА УГЛЕРОДА РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ ГРАФИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНСКОГО ЩИТА
🇺🇦 Осьмачко Л. С., Студзінська А. О., Уварова Т. В.
ПРО СТРУКТУРНУ ПОЗИЦІЮ РУДНИХ ПОКЛАДІВ ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
🇷🇺 Заборовская Л. П., Фомин Ю. А., Покалюк В. В., Сливинский В.М.
МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЮРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (УКРАИНСКИЙ ЩИТ, ИНГУЛЬСКИЙ МЕГАБЛОК)
🇺🇦Верховцев В. Г., Юськів Ю. В., Краснов Є. Б.
НОВІТНЯ ТЕКТОНІКА ТЕРИТОРІЇ ДІБРОВСЬКОГО УРАН-ТОРІЙ-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО РОДОВИЩА
🇺🇦 |Крамар О.О.| , Краснов Є. Б., Тищенко О. Ю., Тищенко Ю. Є.
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА РАДІОЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ ПРИ РОЗРОБЦІ БІЛАНІВСЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО РОДОВИЩА
🇺🇦ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Збірник_26_Обкладинка_Розворот 1 820х566