UncategorizedЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

📖 ВИПУСК 28 • 2018 рік

🇺🇦 ВИПУСК 28 • 2018 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

ЗМІСТ

Забулонов Ю.Л., Архипенко О.Н., Рыжов В.И.
К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ В КОРПУС ЦИКЛОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Верховцев В.Г., Семенюк М.П., Вайло О.В., Ганевич А.Є., Студзінська А.О.
ГОЛОВНІ ЧИННИКИ ЗАБРУДНЕННЯ УРАНОМ ПОВЕРХНЕВИХ ТА КОЛОДЯЗНИХ ВОД ПРИ РОЗРОБЦІ УРАНОВИХ РОДОВИЩ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В., Высотенко О.А., Маничев В.И., Кузенко С.В.
МИГРАЦИЯ СВИНЦА И ЦИНКА В ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Сущук К.Г., Верховцев В.Г.
ПІДЗЕМНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ УРАНУ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
Буглак О.В., Улицький О.А.
РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ НА ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Белєвцев Р.Я, Блажко В.І., Дерман В.А., Жолуденко О.О., Кузенко С.В.,¸Терещенко С.І.
ТЕРМОДИНАМІКА ВИКИДІВ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН АВТОМОБІЛЯМИ В ПОВІТРЯ МІСТ ТА ОЧИЩЕННЯ ЙОГО РОСЛИНАМИ
Удалов І.В., Кононенко А.В.
ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД МЕРГЕЛЬНО-КРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ТА ПРОГНОЗ ЇХ ЯКОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛІВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
Руденко І.М, Пушкарьов О.В., Зубко О.В., Долін В.Вік., Кошлякова Т.О.
ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДСОРБЦІЇ ТРИТІЮ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ КЛІНОПТИЛОЛІТОМ
ПАМ’ЯТІ ЛИСИЧЕНКА ГЕОРГІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА
ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ ТА ДРУГА
🇺🇦ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ