ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИПУСК 28 • 2019 рік

ЗМІСТ

Забулонов Ю.Л., Архипенко О.М., Рижов В.І.
ЩОДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ГЛИБИНИ ЗАНУРЕННЯ ВИХЛОПНОЇ ТРУБИ В КОРПУС ЦИКЛОНА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛОВЛЮВАННЯ ПИЛУ І ГИДРАВЛІЧНИЙ ОПІР
Верховцев В.Г., Семенюк М.П., Вайло О.В., Ганевич А.Є., Студзінська А.О.
ГОЛОВНІ ЧИННИКИ ЗАБРУДНЕННЯ УРАНОМ ПОВЕРХНЕВИХ ТА КОЛОДЯЗНИХ ВОД ПРИ РОЗРОБЦІ УРАНОВИХ РОДОВИЩ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Бондаренко Г.М., Кононенко Л.В., Висотенко О.О., Манічев В.Й., Кузенко С.В.
МІГРАЦІЯ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ У ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ В УМОВАХ ЖОРСТКОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Сущук К.Г., Верховцев В.Г.
ПІДЗЕМНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ УРАНУ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
Буглак О.В., Улицький О.А.
РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ НА ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Белєвцев Р.Я, Блажко В.І., Дерман В.А., Жолуденко О.А., Кузенко С.В.,¸Терещенко С.І.
ТЕРМОДИНАМІКА ВИКИДІВ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН АВТОМОБІЛЯМИ В ПОВІТРЯ МІСТ ТА ОЧИЩЕННЯ ЙОГО РОСЛИНАМИ
Удалов І.В., Кононенко А.В.
ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД МЕРГЕЛЬНО-КРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ТА ПРОГНОЗ ЇХ ЯКОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛІВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
Руденко І.М, Пушкарьов О.В., Зубко О.В., Долін В.Вік., Кошлякова Т.О.
ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДСОРБЦІЇ ТРИТІЮ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ КЛІНОПТИЛОЛІТОМ
Сущук К.Г.
ПАМ’ЯТІ ЛИСИЧЕНКА ГЕОРГІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА
Юрій Тищенко
ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ ТА ДРУГА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ