1 (29) 4. TECHNOGENIC POLLUTION OF ATMOSPHERE AS A RESULT OF FUNCTIONING AND CLOSING OF COAL MINES AND MEASURES TO PREVENT IT (MINIMIZATION)

УДК 622.25: 502.36/55 • Issue 1 (29) / 2019 • 32-40 pages

O. Buglak

O. Buglak, Research Assistant, State Ecology Academy of postgraduate education and management, aleksandra.verkhovtseva@gmail.com

Abstract

Coal mining leads to changes in the surrounding landscape due to the accumulation of rock masses. Mine rocks in the heaps are prone to spontaneous combustion, which leads to chemical pollution of the atmosphere by combustion products. The features of environmental disturbances, their causes (in particular, emissions of poisonous substances by industrial enterprises of the region, emissions of greenhouse gases and solid particles (soot) from chimneys, evaporation of volatile toxic substances from settling tanks, dust pollution – blasting of poisonous substances from the ash, slag and slurry ditches, waste hens, atmospheric pollution air emissions from stationary and mobile sources – ash from thermal power plants, formaldehyde, nitrogen dioxide, etc., cross-border transfer of pollutants into the air in border areas, etc.) and the consequences of air pollution are considered. The main problems of atmospheric air protection are identified, which include the identification of actual emissions of harmful substances into the atmosphere through technological cycles, facilities of the mine complex and coal enterprises in general, their quantitative and qualitative assessment. The data on atmospheric air pollution by coal enterprises of Ukraine for 2018 are analyzed and graphically illustrated. As environmental measures for atmospheric air, it is proposed and foreseen: work to extinguish waste dumps; the use of environmentally friendly and safe technologies for the formation of new waste dumps; perform preventive work to prevent spontaneous ignition dumps; equipping organized emission sources with new gas treatment plants, aspiration systems, dust collectors, electrostatic precipitators; reconstruction of boilers etc.

Key words: coal mine, environment, technogenic pollution, atmospheric air, ecological and technical indicators, environmental measures, database.

 

ArticleReference

 1. Ulytsky O.A., Yermakov V.M., Bondar O.I. (2018), Zvit pro NDR «Monitorynh vykonannya pryrodookhoronnykh robit ta ekolohichnoho stanu pryrodnogo dovkillya diyuchykh ta likvidovanykh vugilnykh pidpryyemstv, rozroblennya propozytsiy shchodo yoho polipshennya» E 1341601000 (promizhnyy etap), Kyiv, UA, 51 p.
 2. Kuzin Y.S. (2010), Okhorona navkolyshnogo pryrodnogo seredovyshcha na pidpryyemstvakh vugilnoyi haluzi. Shchorichni pokaznyky pryrodookhoronnykh robit, Fondy UkrNDIproekt, Kyiv, UA, 28 p.
 3. Rudko G.I., Bondar O.I., Yakovlyev Y.O., Mashkov O.A.(2016), Ekolohichna bezpeka vuhilnykh rodovyshch Ukrainy: monohrafiya, Chernivtsi: Bukrek, Kyiv, UA, 608 p.
 4. Bogolyubov V.M., Klymenko M.O., Mokin V.B., Safranov T.A. (2010), Monitoryng dovkillya: pidruchnyk, Vinnytsya: VNTU, UA, 232 p.
 5. Ulitskiy O.A. (2014), Ekologicheskaya bezopasnost ugolnykh predpriyatiy: indikatory zhiznesposobnosti sistemy, Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal «Nauka i mir», № 9 (13), RU, pp. 179-183.
 6. Rozvytok derzhavnoyi systemy monitoryngu dovkillya v Donetskiy oblasti: zbirka dopovidey naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (2015), Derzhavne pidpryyemstvo «Skhidnoukrayinskyy ekolohichnyy instytut», Slovyansʹk, UA.
 7. Lysychenko G.V., Zabulonov YU.L., Khmil G.A. (2008), Pryrodnyy tekhnogennyy ta ekolohichnyy ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnya: monohrafiya, Vyd-vo «ZAT firma «Vitol»., Kyiv, UA, 544 p.
 8. Denisov N., Averin D., Yermakov V. (2017), Otsinka ekologichnoyi shkody ta priorytety vidnovlennya dovkillya na skhodi Ukrainy, Orhanizatsiya z bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi, Kyiv, UA, 88 p.
 9. Lysychenko G.V., Khmil G.A., Barbashev S.V. (2011), Metodologiya otsinyuvannya ekologichnykh ryzykiv, Odesa: Astroprynt, UA, 368 p.
 10. Lysychenko G.V., Khmil G.A., Barbashev S.V. Zabulonov Y.L., Tyshchenko Y.E. (2014), Ekologichnyy ryzyk: metodologiya otsinyuvannya ta upravlinnya. Navch. Posibnyk, K.: Nauk. dumka, UA, 328 p.
 11. Verkhovtsev V.G. (2005), Prykladnye (poyskovye y ynzhenerno-heolohycheskye) aspekty izuchenyya platformennykh geostruktur Ukrainy, Ekologiya dovkillya ta bezpeka zhyttyediyalnosti № 3, RU, pp. 80-92.
 12. Verkhovtsev V.G. (2007), Noveyshiye platformennyye geostruktury Ukrainy i dinamika ikh razvitiya, Dis. Sc. (Geol.), Kiev, RU, 423 p
 13. Ukraina v tsyfrakh: statystychnyy zbirnyk (2014), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, UA, 239 p.
 14. Polozhennya pro Derzhavnu systemu monitorynhu dovkillya. Postanova KMU vid 30.03.1998 № 391, UA.
 15. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnogo pryrodnogo seredovyshcha» Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 1991, № 41, UA.
 16. Munitsypalna ekolohichna informatsiyno-analitychna systema m. Kyeva, available at:https://www.arcgis.com/home/item.html?id= f0a36dff5621422594194894e2fc260b
 17. Systema «ОMОS», available at:http://www.ecobank.org.ua/Pages/omos.aspx
 18. Nova Enerhetychna strategiya Ukrayiny do 2035 roku: «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist» skhvalena Kabinetom Ministriv Ukrainy svoyim rozporyadzhennyam vid 18.08.2017, № 605-r, UA.