ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИПУСК 27 • 2017 рік

ВИПУСК 27 • 2017 рік
«Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища»

ЗМІСТ | CONTENTS

Шабалін Б.Г., Злобенко Б.П., Лавриненко О.М., Бугера С.П.
ПРОЦЕСИ КОРОЗІЇ ТА МІНЕРАЛОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ МЕТАЛ-БЕНТОНІТОВИЙ БУФЕР
Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Жарін І.С.
ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ ГЛИНОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ
Карабин В.В., Кочмар І.М.
ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ МІДІ У ЗОНІ ТЕХНОГЕНЕЗУ ОБ’ЄКТІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ (на прикладі шахти Візейська Червоноградського гірничо-промислового району)
Сущук К.Г., Верховцев В.Г.
МЕТАЛОГЕНІЯ УРАНОВИХ РУДНИХ РАЙОНІВ В ОСАДОВОМУ ЧОХЛІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
Фомін Ю.О., Верховцев В.Г. , Деміхов Ю.М. , Кравчук З.М. , Борисова Н.М. , Студзінська А.О.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ УРАНУ ТА ЗОЛОТА УКРАЇНИ)
М.О. Ярощук, Ю.О. Фомін, Л.П. Заборовська
МЕТАЛОГЕНІЯ ЗОЛОТА УКРАЇНСЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО ЩИТА
Фомін Ю.О., Заборовська Л.П., Борисова Н.М., Кравчук З.М.
ВПЛИВ ВУЛКАНІЗМУ, РЕГІОНАЛЬНОГО МЕТАМОРФІЗМУ ТА ЕПІТЕРМАЛЬНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ У ЗОЛОТОНАКОПИЧЕННІ В АРХЕЙСЬКИХ ЗЕЛЕНОКАМ'ЯНИХ СТРУКТУРАХ НАДНІПРЯНЩИНИ
Осьмачко Л.С., Ярощук М.О.
ТОРІЙ-УРАНОВІ ПРОЯВИ МАНГУСЬКОЇ МІЖБЛОКОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
Кукуєва В.В, Забулонов Ю.Л.
ЧИСЕЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТІВ РОЗКЛАДАННЯ ФОСФОРОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В УМОВАХ ЛАНЦЮГОВОГО ГОРІННЯ
Мусич О.Г., Верховцев В.Г.
ФОСФОРВМІСНІ РУДИ УКРАЇНИ
ГЕОЛОГІЧНІ СОНЕТИ
До 80-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Р.Я. Белєвцева
ШІСТДЕСЯТ РОКІВ У ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОХІМІЇ
До 80-річчя кандидата геолого-мінералогічних наук Пушкарьова Олександра Васильовича
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ