26.15 ASSESSMENT OF POTENTIAL IMPACT OF UNDERGROUND WATER ON RADIOLOGICAL SITUATION UNDER EXPLOITATION OF BILANOVSKOE IRON- ORE DEPOSIT

UDC 550.4:574.3 📖 Issue 26 / 2016 • 164-172 pages

 

О. Kramar, Е. Krasnov, О. Tyshchenko, Yu. Tyshchenko

E. Krasnov, Junior Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», yevhen.krasnov@gmail.com
О. Tyshchenko, Junior Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», froi@ukr.net
Yu. Tyshchenko, Ph.D. (Geology), Principal Researcher, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», u-risk@ukr.net

Abstract

The estimation of the potential impact on the radiological situation in the area of the planned development of Bilanovskoe iron mining, which is expected due to arrival of radionuclides by water from the Kremenchug uranium deposit. The results are obtained by the analytical processing of source material and data of our research. The areas of both deposits is characterized by intensive development of fault-block tectonics of Precambrian crystalline rocks, particularly, the uranium mineralization is confined to one of the fractures. The fractured fault zones are also zones of active water exchange. It is established that the water migration of ions from flooded fracturing zone of crystalline rocks to overlying aquifer, occurs. In the development of iron-ore deposit by pit-run way, which is accompanied by the formation of a powerful depressive funnel, increase in intensity of water exchange between hydrogeological horizons is likely to lead to raised concentrations of radionuclides in quarry waters. So, preliminary identification of the scale of expected pollution of groundwater horizons is necessary.

 

 

Key words: uranium, radium, aquifer, tectonics, fault, open pit.

 

Article



Reference

  1. DU IGNS NAN Ukrainy (2012), Zvit pro NDR № 63/1 Naturni radioekologichni doslidjennia ta otsinka ryzykiv, poviazanych z radiatsijnoju nebezpecoju pry rozrobtsy Bilanivskogo zalizorudnogo rodovyshcha, Poltavska oblast, Kyiv, UA,226 p.
  2. DU IGNS NAN Ukrainy (2013), Zvit pro NDR № 7/2013 Vyvchennia mojlyvogo vplyvu uranovoji mineralizatsii Kremenchutskogo rudoprojavu na formuvannia pryrodnogo radiatsijnogo fonu teritirii Bilanivskogo girnychozbagachuvalnogo kombinatu, Kyiv, UA, 197 p.
  3. Sejsmicheskoje mikrorajonirovanie territorii razmeshchenija chvostochranilishcha Belanovskogo GOKa (2012), Otchot po teme, 56 p.
  4. Kremen. GRE (1979), Zvit pro detalnu rozvidku Bilanivskogo rodovyshcha zalizystyh kvartsytiv, vykonanu Kremenchutskoju GRE v 1975-1979 rr., 23 tomes.
  5. DU IGNS NAN Ukrainy (2011), Geologichnyj zvit pro geologichne dovyvchennia ta vidbir napivpromyslovoji tehnologichnoji proby z zalizystyh kvartsytiv Bilanivskogo rodovyshcha, 133 p.
  6. ТЕО, Doslidnopromyslova dilianka na Bilanivskomu rodovyshchi zalizystyh kvartsytiv dla utochnennia inzhenernogeologichnyh harakrerystyk rozkryvnyh pored I gidrogeoligichnyh umov budivnytstva , 72 p.
  7. Rozrobka Bilanivskogo rodovyshcha zaliznyh Tehniko-ekonomichne obgruntuvannia (2012), Otsinka vplyvu na navkolyshnie seredovyshche (OVNS). Т. 1, 494 p.
  8. Belevtsev, N. (1968), Zakonomernosti obrazovanija i razmieshchenija uranovyh miestorozhdienij Ukrainy, AN USSR, Kyiv, UA,763 p.
  9. Semenenko, P. (1978), Zheliezisto-kriemnistyje formacii Ukrainskogo shchita, 2, Dokembrij ІІІ, Naukova Dumka, Kyiv, UA, 367 p.
  10. Kirovskaja expiedicija, partija № 25 (1955), Otchet o razvedkie Kriemienchugskogo mestorozhdienije urana za 1952-1955 gody, V 5-ti tomah.