METALLOGENY OF THE GOLD OF THE UKRAINIAN CRYSTALLINE SHIELD

UDC 553.078 • 📖 Issue 27 / 2017 • 98 — 117 pages

https://doi.org/10.15407/znp2017.27.098

M. Yaroshchuk, Yu. Fomin, L. Zaborovskaya

M.Yaroshchuk D.Sc. (Geol.-Min.), Senior Researcher, State Institution “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, marina_yaroshchuk@meta.ua

Yu. Fomin., Ph.D. (Geol.), Principal Specialist, State Institution “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, yaf1941@gmail.com

L.Zaborovskaya. Junior Researcher, State Institution “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, larisa-zaborovskaja@rambler.ru

Abstract

The geological and structural conditions of localization of the gold ore deposits formed in different geodynamic conditions of Prydniprovsky and Inguletsky megablocks, and Bilotserkivsky-Odesky inter-block suture zone of the Ukrainian Shield are considered. Various geological processes of possible gold concentration during the multi-stage formation of the Ukrainian Shield have been analyzed. The main stages of the formation of gold ore deposits of various types have been identified: the pre-ore stage is the metamorphogenic gold-pyrite one, caused by the processes of sedimentation, volcanism, metamorphism, and the main ore-bearing stage – the gold-quartz one, associated with ultrametamorphism and hydrothermal tectonic and magmatic activation processes. The regional and some local search criteria for various types of gold deposits have been established.

 

Key words: gold metallogeny, archaeus, lower Proterozoic, Ukrainian shield, megablocks, interblock seam zones, geodynamic situation, ore-forming processes, gold deposits.

 

ArticleReference

 1. Belevtsev, (1979), Metamorfogennoe rudoobrazovanie, Nedra, Moscow, RU, p. 275.
 2. Buryak, (1982), Metamorfizm i rudoobrazovanie, Nedra, Moscow, RU, p.256.
 3. Monahov, V., Sinitsin, V., Fomin, Yu. (1994), Zolotonosnie kvarts-karbonat-amfibolovie metasomatiti zelenokamennih struktur dokembriya Srednego Pridneprov’ya, Journ, 3, p.65-76.
 4. Monakhov, V., Sukach, V., Kostenko, O., Malykh, M.  (1999), Gold-bearing factors of the Middle Dnieper granite-greenstone Area of Ukrainian Shield (for Sursk greenstone structure), Min. Journ., 21(4), pp. 20-31.
 5. Koval, V., Koptyuh, Yu., Yаroschuk, M., Fomin, Yu., Lapusta, V. (1997), Zolotorudnie mestorozhdeniya Ukrainskogo shchita (Ukraina), Geol. rudnih mestorozhdeniy, 3, pp.229-246.
 6. Yaroschuk, M., Fomin, Yu., Kravchenko, G., Vaylo, A.(2000), Mineralogo-geohimicheskie tipi rud zolota mestorozhdeniy Ukrainskogo sch’ita, Zb. nauk. practs Derzh. nauk. centru radіogeohіmії navkolishnogo seredovischa, 2, pp. 93-137.
 7. Fomin, Yu., Demihov, Yu., Lazarenko, E.(2003), Geneticheskie tipi zolotogo orudeneniya arheyskih zelenokamennih struktur Ukrainskogo sch’ita, Min. Journ., 25(1), pp.95-103.
 8. Bobrov, O., Sivoronov, A., Gurs’kiy, D. (2004), Geologo-genetichna tipіzacіya zolotorudnih rodovisch Ukraїny, Sb. Ukr. DGRZ, 368 p.
 9. Tauson, L., Gundobin, G., Zorina, L. (1987), Geohimicheskie polya rudno-magmaticheskih sistem, Nauka, Novosibirsk, RU, 200 p.
 10. Fomin, Yu. (1999), Vostochno-Yur’evskoe mestorozhdenie zolota, Min. Journ., 21 (4), pp.32-44.
 11. Zaborovskaya, L., Fomin, Yu., Pokalyuk, V., Slivinskiy V. (2016),  Mineralogo-geohimicheskie osobennosti zolotogo orudeneniya Yur’evskogo mestorozhdeniya (Ukrainskiy schit, Ingul’skiy megablok), nauchnih trudov IGOS NANU, 26, pp. 141-155.
 12. Popіvnyak, І., Nіkolenko, A., Pіznyur, A. (1995), Fіziko-hіmіchnі umovi ta poslіdovnіst formuvannya rud Shіdno-Yurіїvskogo rodovischa, Mі zb. Lvіv. un-tu, 48 (1), pp. 84-98.
 13. Yaroschuk M., Dudar, T., Zaborovskaya, L. (1994), Zolotosoderzhaschaya mineralizaciya Mayskogo rudoproyavleniya Pobuzhskogo rayona Ukrainskogo sch’ita, Journ, 1994, 3, pp.50-55.
 14. Yaroschuk M., Vaylo, A.(1998), Savranskoe zolotorudnoe pole Golovanevskoy gneyso-granulitovoy zoni USCH, Kyiv, UA, 64 p.
 15. Yaroschuk M., Melnichuk, O., Goryaynov, S., Vaylo, A. (1995), Strukturno-veschestvenniy kontrol’ zolotoorudeniya na Kapitanskom rudoproyavlenii Pobuzhskogo rayona,/ Min. Journ, 2, pp.29-33.
 16. Nechaev, S. (1992), Novoe rudoproyavlenie zolota v Pobuzhie, zhurnal, 4, pp.129-132.