PHOSPHOROUS-CONTAINING ORES IN UKRAINE

УДК 553.64 + 553.25 • Issue 27 / 2017 • 171 — 180 pages

 

E. Musich, V. Verkhovtsev

E.Musich, PhD. (biology), senior researcher, SE “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”

V.Verkhovtsev, D Sci., head of department, SE “Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”  Verkhovtsev@ukr.net.

Abstract

Phosphorous-containing ores are discussed in the view of their possible use as an agrochemical raw material for phosphorous fertilizer production. Increase in demand for phosphorous is caused by both depletion of profitable deposits and growth of food needs. Estimation of the deposits should be extensive since the rare earth elements, extraction of which was not widely practiced in Ukraine, are now on the list of the strategical raw stock. Ukraine possesses a powerful raw materials base for the chemical industry presented by two geological-genetic types of deposits: apatite and phosphorite. The main Ukrainian operating deposits of the phosphorous-containing ores, their reserves and the quality of the ore determined by Р2О5 content are described. Igneous silicate-carbonate rocks of alkaline and normal series associated with ultrabasite complexes are widespread within the Ukrainian Shield area. Stratified deposits of concretionary and granular-type phosphorites are in some regions of Volyn`-Podillia area, Dniprovs’ko-Donets’ka depression and Donbas area. Reassessment of the deposits’ reserves is necessary based on new economic conditions. The methods of complex deposit excavation should be developed and selected taking into account the useful component content (P2O5) variations.

Key words: phosphorous, apatites, phosphorites, composite ores.

 

ArticleReference

 1. D. Korbridzh Fosfor, osnovy khimiyi, biokhimiyi, tekhnolohiyi [Phosphorus, foundations of chemistry, biochemistry and technology]. – M: Svit, 1982. – 385 р.
 2. S.Ivanova, I.Lohinova, T Tyndall. Fosfor: mekhanizmy vtrat z hruntu i sposoby yikh znyzhennya [Phosphorus: mechanisms of losses from soil and ways of loss reduction] // Zhyvlennya roslyn. – 2011, № 2. – р. 9-15.
 3. A.Hilyarov Vycherpannya zapasiv fosfativ – seryozna zahroza lyudstvu [Exhaustion of phosphate reserves – a serious threat for the humanity]. // ELEMENTY.RU: internet-yzd. 2010. URL: http://www.elementy.ru/news/431172.
 4. O.Syrotenko, V.Romanenkov, V. Pavlova, M. Listova. Otsinka i prohnoz efektyvnosti mineralʹnykh dobryv v umovakh minlyvoho klimatu [Assessment and prediction of mineral fertilizers efficiency under the changing climate condition]. // Ahrokhimiya.– 2008, № 7. – р. 26-33.
 5. Zakon Ukrainy «Ob utverzhdenii Obshchegosudarstvennoy programmy razvitiya mineral’no-syr’yevoy bazy Ukrainy na period do 2030 goda» [Law of Ukraine «On approvement of the National programme for development of the raw minerals base of Ukraine for the period to 2030]. (Vedomosti Verkhovnoy Rady Ukrainy (VVR). – 2011, № 44, st. 457) {s izmeneniyami, vnesennymi Zakonom № 4731-VI (4731-17 ot 17.05.2012}.
 6. V.Toshinskiy, N. Raksha. Biokhimicheskaya tekhnologiya biomineral’nykh udobreniy na osnove prirodnoy i tekhnogennoy syr’yevoy bazy Ukrainy [Biochemical technology for biomineral fertilizers based on natural and technogenic raw minerals of Ukraine]. https://waste.ua/eco/2009/wastewater/fertiliser.pdf.
 7. S. Popovchenko, P. Korniyenko. Kvalifikatsionnyye priznaki karbonat-ul’trabazitovykh massivov Ukrainskogo shchita [Qualification characteristics of carbonate-ultrabasite massifs of the Ukrainian Shield]. // Vísnik Dnípropetr. un-tu. Geologíya, geografíya. 2014. – Vip. 3 (2). – T. 22. – S. 1-16.
 8. L. Galetskiy, Ye. Remezova, L. Romanyuk. Kompleksnoye osvoyeniye redkometal’noy mineralizatsii syr’yevoy bazy Ukrainy [Integrated development of the rare metal mineralization of the raw minerals base of Ukraine]. / V kn. Gorno-metallurgich.kompleks Ukrainy (tsifry, fakty, kommentarii). Bizes-spravochnik, Kiyev, 2009, 18 s.
 9. S. Krivdik, A. Dubina, T. Guravskiy. Petrokhimicheskiye i mineralogicheskiye kriterii rudonosnosti (fosfor, titan) gabbroidov anortozit-rapakivigranitnykh plutonov Ukrainskogo Shchita [Petrochemical and mineralogical criteria of the ore-bearing (phosphorus, titanium) of gabbroids of anorthosite-rapakivi-granite plutons of the Ukrainian Shield] //Geol. vestnik, 2007, s.129-132.
 10. S. Zima. Rudnyye mineraly Fedorivskogo i Krapivnitskogo mestorozhdeniy Ukrainskogo shchita [Ore minerals of Fedorivs`ke and Krapivnyts`ke deposits of the Ukrainian Shield]. // Geol.-míneral. vísnik Krivoríz’kogo nats. un-tu. – 2015, № 2 (34). – S. 4-18.
 11. V. Pogrebnoy. Redkozemel’nyye rudy krandallitovogo tipa v epigeneticheski izmenennoy kore vyvetrivaniya karbonatitov Novo-Poltavskogo massiva Ukrainskogo shchita Priazov’ye [Crandallite type rare earth ores in the epigenetically changed residuum of carbonatites of Novo-Poltavskii massif of the Ukrainian Shield in Pryazovie]. /Mat-ly Vseros.litologich.soveshch., Moskva, 2013, 28-31.10, s. 375-378.
 12. S. Shekera «Izyumskiye fosfority» budut vozrozhdat’ na Khar’kovshchine dobychu fosforitov [«Izium phosphorites» will renew mining of phosphorites in Kharkiv region]. //Ukraina promyshlennaya: http://www.mediaport.ua/print/12438.
 13. A. Katalenets. K stratifikatsii Priazovskogo bloka Ukrainskogo Shchita [On stratification of the Pryazovie block of the Ukrainian Shield]. // Nauk.pratsí DNTU. – Ser. Gírnicho-geologíchna. – 2013. – Vip. 2. – S. 202-211