Про збірник

ISSN (Print) 2616-7735
ISSN (Online) 2616-888X

Проблематика

Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.

Відділення НАНУ: Ядерної фізики та енергетики.

Рік заснування: 2000 рік.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

Мова видання: Українська, російська, англійська.

Повна інформація про збірник

Основні положення видання

Інформація для Авторів