Про збірник

ISSN (Print) 2616-7735
ISSN (Online) 2616-888X

Проблематика

Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.

Відділення НАНУ: Ядерної фізики та енергетики.

Рік заснування: 2000 рік.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

Мова видання: Українська, російська, англійська.

Повна інформація про збірник

Основні положення видання

Інформація для Авторів

Редакційна колегія

 

Р.Я. Белєвцев – головний редактор
чл.-кор. НАН України, доктор геол.-мін. наук
Р.Я. Белєвцев – головний редактор
чл.-кор. НАН України, доктор геол.-мін. наук
Р.Я. Белєвцев – головний редактор
чл.-кор. НАН України, доктор геол.-мін. наук

 • Б.О. Горлицький, доктор геол.-мін. наук;
 • М.М. Дівізінюк, доктор фіз.-мат. наук; [детальніше→]
 • В.В. Долін, доктор геол. наук; [детальніше→]
 • Ю.Л. Забулонов, чл.-кор. НАН України,  доктор техн. наук; [детальніше→]
 • Г.В. Лисиченко, чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук; [детальніше→]
 • Ю.О. Ольховик, кандидат геол.-мін. наук.; [детальніше→]
 • К.Г. Сущук, кандидат геол.-мін. наук;
 • С.М. Чумаченко, доктор техн. наук;
 • Б.Г. Шабалін, доктор геол. наук;
 • І.Ф. Шраменко, кандидат геол.-мін. наук.;
 • М.О. Ярощук, доктор геол.-мін. наук;
 •  А.В. Яцишин, доктор техн. наук.