ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 2 (30) • 2019 рік

Геохімія техногенезу. Випуск 2 (30) / 2019 рік

ЗМІСТ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ломакін І.Е., Покалюк В.В., Кочелаб В.В.
ЛІНЕАМЕНТ КАРПІНСЬКОГО – СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТАРОДАВНЬОГО РЕГМАТОГЕННОГО ТЕКТОНОЛІНЕАМЕНТНОГО КАРКАСУ ЄВРАЗІЇ
Тищенко Ю.Є.
МЕТОД ПРОСТОРОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ РАДІАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА УРАНУ
Пушкарьов О.В., Севрук І.М., Деміхов Ю.М., Долін В.В.(молод.)
ФРАКЦІОНУВАННЯ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ВОДНЮ В ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ
Яценко В.Г., Заборовська Л.П., Покалюк В.В., Лашко С. П., Заборовський В.С., Лижаченко Н.М.
НОВІ ДАНІ ПРО БАГАТОВУГЛЕЦЕВІ ШУНГІТОПОДІБНІ ПОРОДИ МЛИНКІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ (КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗОНА, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)
Удалов І.В., Левонюк С.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДАБ
Сущук К.Г., Верховцев В.Г.
МЕТАЛОГЕНІЯ УРАНУ В ФАНЕРОЗОЇ ПЛАТФОРМНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ
Шевченко О.Л., Долін В.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ГОЛОВНІ ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Кисельов Ю.В. Архипенко О.М., Стоколос М.О., Жебровська К.І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ОЦІНКИ ДЕТОНАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОКТАНОМЕТРА ОК-2М
Магльована Т.В., Долін В.В.
ВИКОРИСТАННЯ ГУАНІДИНОВИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ЇХ НАСЛІДКІВ
Ярошенко К.К., Шабалін Б.Г., Колябіна І.Л., Бондаренко Г.М.
СОРБЦІЯ 90SR І 137CS З МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ПРИРОДНИМ ТА МОДИФІКОВАНИМ ЦЕОЛІТАМИ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА
Ю.О. Фомін, Ю.М, Деміхов, В.Г. Верховцев, Т.В. Дудар
ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ – СУПУТНИКІВ УРАНУ У АЛЬБІТИТАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ