Про збірник “Геохімія техногенезу”

“Геохімія техногенезу” “Geochemistry of Technogenesis− періодичний науково-теоретичний збірник. Кожна  стаття рецензується провідними вченими.

Назва до 2019 р.: Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (Journal DOI:10.15407/znp)

Збірник засновано у 2000 році. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23941-13781 ПР від 26.04.2019

Засновники: Національна академія наук України; Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Фахова реєстрація: збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих наук та механічної інженерії (спеціальності 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 132 «Матеріалознавство», 183 «Технології захисту навколишнього середовища») відповідно до Наказу МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток 4).

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

ISSN (print) 2664-3936, ISSN (online) 2664-3944

(ISSN (Print) 2616-7735, ISSN (Online) 2616-888X використовувався для попередньої назви «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища» по березень 2019 р.)

Правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN, рекомендоване для оформлення посилань: Зразок: Geohìm. tehnog. 2020, 32 (4): 23-32

DOI збірника: https://doi.org/10.15407/geotech

Проблематика: Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.

Програмнi цiлi (основнi принципи): публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем геологічних та технічних наук в галузі екологічної геохімії, геоекології, металогенії, екологічної та пожежної безпеки, поводження з радіоактивними і токсичними відходами та суміжних областях.

Геохімія техногенезу” “Geochemistry of Technogenesis” представлений в системах реферування

  • Index Copernicus Value: ICV 2020 = 68.78;  ICV 2019 = 58.51
  • CrossRef​​​
  • Doaj
  • Ulrichsweb
  • Google Scolar
  • WorldCat
  • “Scientific Periodicals of Ukraine” the Vernadsky National Library of Ukraine
  • Ukrainian Abstract Journal “Джерело”

Заява про конфіденційність:

Імена та адреси електронної пошти, що буде введено на цьому сайті, будуть використані виключно задля забезпечення функціонування журналу, та не будуть використані з іншою метою або передані третій стороні.

Адреса редакції: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А
Телефон: 097 374 62 94
Електронна адреса:
geochem@igns.kyiv.ua