Про збірник

zb_np_15_150x211_02

zb_np_14_150x211_02

Тип видання : Збірник наукових праць
Розповсюдженність: Загальнонаціональна, іноземна.
Рік заснування: 2000
Проблематика: Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.
Періодичність: 1-2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію:
  1. Серія КВ №5415 від 28.08.2001 р.
  2. Серія КВ №6104 від 24.04.2002 р.
  3. Серія КВ №19790-9090 ПР від 27.07.2012 р.
Входження до Переліку наукових фахових видань України (вказати дату відповідного наказу МОН України): Постанова № 1-05/6 від 16.12.2009 р. геологічні науки;

постанова № 1-05/3 від 14.04.2010 р. технічні науки.

Перереєстрація затверджена наказом МОН України від 09.03. 2016 р.

У 2014 р. журнал включено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ НЕБ (Російський індекс наукового цитування Наукової електронної бібліотеки).
Мова видання: Українська, Російська, Англійська
Засновник: Національна академія наук України,

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Відділення Національної академії наук України: ядерної фізики та енергетики
Головний редактор: Бєлєвцев Р. Я., Член-кореспондент НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук
Заступники головного редактора: Бондаренко Г. М. д-р геол.-мін. наук
Верховцев В. Г. д-р геол. наук
Відповідальний секретар: Руденко І.М. канд.геол.н.
Члени редколегії: Вілкомірскі Б. A.  Професор наук про землю (Польща); Долін В. В. д-р геол. наук; Шабалін  Б. Г. д-р геол.-мін. наук; Шевченко О.Л. д-р геол. наук; Покалюк В.В. д-р геол. наук; Забулонов Ю. Л. чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук; Чумаченко С. М. д-р техн. наук; Яцишин А. В. д-р техн. наук; Попов О. О. д-р техн. наук; Ольховик Ю. О. канд. геол.-мін. наук; Михальченко І.І. канд. геол. наук.
Редактори: Руденко І.М., Сорокотяга О.І.
Наукові редактори: Бєлєвцев Р. Я., Член-кореспондент НАН України, д-р геол.-мін. наук; Бондаренко Г. М. д-р геол.-мін. наук
Видавець: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Адреса видавництва: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А
Контактні дані: (38-044) 423-81-35; е-mail: igns@nas.gov.ua; IGNS_Rudenko@nas.gov.ua
Додаткова інформація: Опубліковано за рішенням Вченої ради ДУ  “Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України”
Вид видання: Збірник наукових праць  при НАН України (Відділення ядерної фізики та енергетики)