ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 1 (29) • 2019 рік

Геохімія техногенезу. Випуск 1 (29) / 2019 рік

ЗМІСТ

Долін В.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОХІМІЇ ТЕХНОГЕНЕЗУ(замість передмови)
Шабалін Б., Лавриненко О., Бугера С., Міцюк Н.
ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ СТАЛЬ – БЕНТОНІТ В УМОВАХ ЕВОЛЮЦІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО СХОВИЩА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Ярощук М.А., Осьмачко Л.С.
МЕТАЛОГЕНІЯ УРАНУ І ТОРІЮ МІЖБЛОКОВИХ ШОВНИХ ЗОН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКО-ОДЕСЬКОЇ ЗОНИ)
Буглак О.В.
ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВНАСЛІДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ І ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ЗАПОБІГАННЮ (МІНІМІЗАЦІЇ)
Бондар Ю. В., Кузенко С. В., Сливінський В. М.
ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНИХ ВОЛОКОН ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЛУЧЕННЯ 137Cs З МОДЕЛЬНОГО МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО РОЗЧИНУ
Долін В.В., Щербак О.В., Самчук А.І., Пампуха Г.Г.
МОРФОМЕТРИЧНО-МІНЕРАЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В ЗОНІ ВПЛИВУ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС
Покалюк В.В., Верховцев В.Г., Михайличенко О.М., Михальченко І.І., Жиляк О.Д.
ДІБРОВСЬКИЙ УРАН-ТОРІЙ-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИЙ РУДОПРОЯВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ГЕНЕЗИСА І ЛОКАЛІЗАЦІЇ РУДНИХ ТІЛ)
Магльована Т.В., Долін В.В.
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПОХІДНИХ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДІНУ З ГОРЮЧИМИ БІОМАТЕРІАЛАМИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
Губіна В.Г., Равінска В.О., Губін Г.Г.
ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ МІНЕРАЛЬНИХ ЗЕРЕН ВІД ШЛАМИСТИХ ЧАСТОК УЛЬТРАЗВУКОВИМИ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМИ СПОСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ