ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 6 (34) • 2021 рік

Геохімія техногенезу. Випуск 6 (34) / 2021 рік

ЗМІСТ

Копиленко О.Л., Носовський А.В., Долін В.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ)
Пам’яті Б.Є. Патона
Бакай О.С.
БОРИС ЄВГЕНОВИЧ ПАТОН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Садолько І.В.
35 РОКІВ СПОГАДІВ
Яценко В.Г.
Мій Чорнобиль

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Шабалін Б.Г., Ярошенко К.К., Марініч О.В., Колябіна І.Л., Міцюк Н.Б., Бугера С.П.
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН ЧЕРКАСЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАВ У ПОВЕРХНЕВИХ / ПРИПОВЕРХНЕВИХ СХОВИЩАХ НИЗЬКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ: ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕНТОНІТІВ
Пушкарьов О.В., Севрук І.М.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МІГРАЦІЇ ТА ДЕПОНУВАННЯ ТРИТІЮ В ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО ПУНКТУ ЗБЕРЕЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ)
Орлов О.О.
ЗАКОНОМІРНОСТІ МІГРАЦІЇ 137CS НА ГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРАХ КРАЙОВОЇ ЗОНИ МЕЗОТРОФНОГО БОЛОТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІССІ
Верховцев В.Г., Семенюк М.П., Вайло О.В., Ганевич А.Є., Задорожний Д.Б, Мещеряков С.В.
ГЕОДИНАМІКА УРАНОВОРУДНИХ ПОЛІВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСКОГО ЩИТА
Ярощук М.О., Вайло О.В., Ганевич А.Є.
ПЕРСПЕКТИВИ УРАНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО СХИЛУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
Удалов І.В., П’яташ Д.Р.
КІЛЬКІСНИЙ ДИНАМІЗМ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЯК МАРКЕР ЯКІСНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД (НА ПРИКЛАДІ СИНИЧАНСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Чарний Д.В., Ярощук Д.А., Пугач О.В., Смірнова Г.Ф., Мусіч О.Г., Стоколос М.О., Ніколенко В.А., Тіщенко І.В. Чернова Н.М.
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАЗМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ
Хрущов Д.П., Долін В.В.
Вступ до інфогеології
Хрущов Д.П., Чумаченко С.М., Сплодитель А.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІЙ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛІГОНУ «ДІВИЧКИ»)
Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Азімов О.Т., Злобіна К.С., Хрущов Д.П.
ГЕОХІМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ В МЕЖАХ ПОЛІГОНІВ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ