ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 8 (36) • 2022 рік

ЗМІСТ

Долін В.В., Забулонов Ю.Л., Копиленко О.Л., Шраменко І.Ф.
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Орлов О.О., Долін В.В., Чарний Д.В., Ярощук Д.О.
ОЧЕРЕТ ПІВДЕННИЙ (PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) TRIN. EX STEUD.) ЯК БІОАКУМУЛЯТОР FE, MN, CU НА БІОІНЖЕНЕРНИХ СПОРУДАХ ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
Ширінбекова С.Н.
ХІМІЧНИЙ СКЛАД І БУДОВА ПРОДУКТІВ ЗВІТРЮВАННЯ FE,NI-МЕТАЛУ ХОНДРИТА ГРУЗЬКЕ (H4)
Фігура Л.А., Ковальчук М.С.
СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ШАБЕРІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЕЛЮВІАЛЬНИХ КАОЛІНІВ
Крошко Ю.В., Ковальчук М.С.
РУДОНОСНІСТЬ ВІДКЛАДІВ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СВІТИ В МЕЖАХ МЕДВИНСЬКОЇ І СТРОКІВСЬКОЇ ДІЛЯНОК
Вергельська Н.В., Вергельська В.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГАЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІД ЧАС ПЕРЕБІГУ ГАЗОДИНАМІЧНИХ СИТУАЦІЙ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Ольховик Ю.О.
КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ І ЗАХОРОНЕННЯ НА МІСЦІ ОБ’ЄКТІВ НА МАЙДАНЧИКУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ СТАНЦІЇ
Решетченко А.І., Шаповалов О.І.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЙ СЕЛИЩНИХ ГРОМАД ЯК МЕХАНІЗМУ СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ЗАБУЛОНОВ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

ВТРАТИ НАУКИ

УЧЕНИЙ, ПОЕТ, РОМАНТИК (ПАМ’ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ РУДОЛЬФА ЯКОВИЧА БЕЛЄВЦЕВА (5 ЛИПНЯ 1937 РОКУ – 27 ГРУДНЯ 2022 РОКУ)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ