Редакційна колегія

Головний редактор:

БЕЛЄВЦЕВ Р. Я. д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАНУ
 

Заступники головного редактора:
БОНДАРЕНКО Г. М. д-р геол.-мін. наук
ВЕРХОВЦЕВ В. Г. д-р геол. наук

 

Члени редколегії:

 WIŁKOMIRSKI B. A. Prof. full science (Poland)
ДОЛІН В. В.
д-р геол. наук
ШАБАЛІН Б. Г.
д-р геол.-мін. наук
ШЕВЧЕНКО О.Л.
д-р геол. наук
ПОКАЛЮК В.В.
д-р геол. наук
ЗАБУЛОНОВ Ю. Л.
чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук
ВЕНГЕР Є.Ф.
чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук
КРУЧИНІН С.П.
д-р фіз.-мат. наук
РОДІОНОВ В.Є.
д-р техн. наук
САЄНКО С.Ю.
д-р техн. наук
ЛИТВИНЕНКО В.В.
д-р техн. наук
ЧУМАЧЕНКО С. М.
д-р техн. наук
ЯЦИШИН А. В.
д-р техн. наук
ПОПОВ О. О.
д-р техн. наук
ОЛЬХОВИК Ю. О.
д-р. техн. наук
МИХАЛЬЧЕНКО І.І.
д-р. геол. наук