Редакційна колегія

Головний редактор:

Долін В. В(Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, д-р геол. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6174-2962

emailvdolin@ukr.net

 

Заступники головного редактора:

Михальченко І. І. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р геол. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5653-2370

emailyolkhovyk@ukr.net

 

Ольховик Ю. О. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р. техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5653-2370

emailyolkhovyk@ukr.net

 

Члени редколегії:

Дж. Т. Морріс  (США, Південна Кароліна) Університет Південної Кароліни,  заслужений професор, д-р філос. (біол. н.)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0511-642X

email: morris1520@gmail.com

 

Вілкомірскі B. A.  (Кельц, Польща) Університет Яна Кохановського в Кельце, завідувач кафедри біогеохімії земельних екосистем, д-р біол. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5268-3910

email: bowi@ujk.edu.pl

 

Забулонов Ю. Л. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8239-8654

email1952zyl@gmail.com

 

Венгер Є.Ф. (Київ) Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1508-1627

emailvengeref@gmail.com

 

Верховцев В. Г. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р геол. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1015-6725

emailVerkhovtsev@ukr.net

 

Шабалін  Б. Г. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р геол.-мін. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6425-5999

email: b_shabalin@ukr.net

 

Шевченко О. Л. (Київ) Інститут геології КНУ імені Тараса Шевченка, д-р геол. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5791-5354

email:   shevch62@gmail.com

 

Покалюк В.В. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р геол. наук

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9282-0246

email: pvskan@ukr.net

 

Пушкарьов О.В. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р геол. наук

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4382-8620

email: pushkarevigns@gmail.com

 

Родіонов В.Є. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4589-3645

email: rodionov@isp.kiev.ua

 

Саєнко С.Ю.  (Харків) Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2598-3598

email: sayenko@kipt.kharkov.ua

 

Литвиненко В.В. (Харків), Інститут електрофізики та радіаційних технологій, д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4850-2555

email: vvlytvynenko@ukr.net

 

Чумаченко С. М(Київ), Національний університет харчових технологій, д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8894-4262

email: s_chum@ukr.net

 

Яцишин А. В. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5508-7017

email: iatsyshyn.andriy@gmail.com

 

Попов О. О.(Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” д-р техн. наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5065-3822

emailsasha.popov1982@gmail.com

 

Кручинін С.П. (Київ), Інститут теоретичної фізики Боголюбова НАН України, д-р фіз.-мат. наук

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0674-5826

email: sergeikruchinin@yahoo.com

 

Бондар Ю. В. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”к.геол.н

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5511-1387

email:   juliavad_peremoga@ukr.net

 

Севрук І.М. (Київ) Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”к.геол.н

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2407-0735

emailirina_mihalovna@ukr.net