Редакційна колегія

Головний редактор:

БЕЛЄВЦЕВ Р. Я. чл.-кор. НАНУ

 

Заступники головного редактора:

БОНДАРЕНКО Г. М. д-р геол.-мін. наук

ВЕРХОВЦЕВ В. Г. д-р геол. наук

 

Члени редколегії:

 WIŁKOMIRSKI B. A.  Prof. full science (Poland)

ДОЛІН В. В. д-р геол. наук

ШАБАЛІН  Б. Г. д-р геол. наук

ШЕВЧЕНКО О.Л. д-р геол. наук

ПОКАЛЮК В.В. д-р геол. наук

ЗАБУЛОНОВ Ю. Л. чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук

ЧУМАЧЕНКО С. М. д-р техн. наук

ЯЦИШИН А. В. д-р техн. наук

ПОПОВ О. О. д-р техн. наук

ОЛЬХОВИК Ю. О. канд. геол.-мін. наук

МИХАЛЬЧЕНКО І.І. канд. геол. наук