ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 4 (32) • 2020 рік

Геохімія техногенезу. Випуск 4 (32) / 2020 рік

ЗМІСТ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Чарний Д.В., Шевченко О.Л., Забулонов Ю.Л., Долін В.В.
ВИЧЕРПАННЯ ЗАПАСІВ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ, – ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ
Ольховик Ю.О.
ГЕОЛОГІЧНЕ СХОВИЩЕ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ
Покалюк В.В.
ЛІТОХІМІЯ І УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКОЇ ЗАЛІЗИСТО-КРЕМЕНИСТО-СЛАНЦЕВОЇ ФОРМАЦІЇ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)
Шевченко О.Л., Безродний Д.А.
ШТУЧНЕ ЗАСОЛЕННЯ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ У ВІДКЛАДАХ ПОЛТАВСЬКОЇ СЕРІЇ В СЕЛІ ТАРАСІВКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Долін В.В., Бобков В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПІРАЦІЙНОГО ПОТОКУ ТРИТІЙОВАНОЇ ВОДИ В ПРОЦЕСІ ВЕГЕТАЦІЇ ВЕРБИ
Губіна В.Г., Курочкін Г.М., Губін Г.Г., Короленко М.К.
МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СЛАБОМАГНІТНИХ МІНЕРАЛІВ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ КРИВБАСУ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Божко І.В., Кондратенко І.П., Забулонов Ю.Л., Чарний Д.В., Онанко Ю.А., Маринін А.І., Красноголовець В. В
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРОБКИ ВОД З ПІДВИЩЕНИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ ХСК ПЛАЗМОЮ ІМПУЛЬСНОГО БАР’ЄРНОГО РОЗРЯДУ НА ПОВЕРХНЮ РІДИНИ
Левицький С.М.
ДЕТЕКТОРИ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКІВ Cd(Zn)Te ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКОГО І ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ
Забулонов Ю.Л., Кадошніков В.М., Мельниченко Т.І., Задвернюк Г.П., Кузенко С.В., Пугач О.В.
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОКОМПОЗИТИ ЯК ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ВОД
Попов О.О., Артемчук В.О., Яцишин А.В., Ковач В.О., Яцишин Анна.В., Туревич А.О., Куценко В.О.
ВИРІШЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ ПОСТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕХНОГЕННО-НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
Розко А.М., Федоренко Ю.Г., Ольховик Ю.О., Павлишин Г.П.
МЕЖА МІЦНОСТІ НА СТИСК КОМПАУНДІВ, ОТРИМАНИХ ПРИ ЦЕМЕНТУВАННІ ВИСОКОСОЛЬОВИХ БОРВМІЩУЮЧИХ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ГЕОПОЛІМЕРНИМИ ЗВ’ЯЗУЮЧИМИ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ