ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 5 (33) • 2021 рік

Геохімія техногенезу. Випуск 5 (33) / 2021 рік

ЗМІСТ

Забулонов Ю.Л., Долін В.В., Шраменко І.Ф
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАН УКРАЇНИ» У 1996–2021 РР.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Васютинська К.А., Барбашев С.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ УРБАНІЗАЦІЇ НА НЕБЕЗПЕКУ АКТИВІЗАЦІЇ КАРСТОВИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Фомін Ю.О., Деміхов Ю.М., Верховцев В.Г., Борисова Н.М.
РУХЛИВІСТЬ УРАНУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ-СУПУТНИКІВ У КОРІ ВИВІТРЮВАННЯ УРАНОВОРУДНИХ АЛЬБІТИТІВ
Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Ольховик Ю.О.
ВПЛИВ РЕЦЕПТУРИ НА МЕЖУ МІЦНОСТІ ГЕОПОЛІМЕРНИХ КОМПАУНДІВ ПРИ ЦЕМЕНТУВАННІ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Орлов О.О.
МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) ЯК ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ БРІОГЕОХІМІЧНОЇ ІНДИ-КАЦІЇ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДАНЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА РАДІОНУКЛІДІВ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЄВРОПИ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Забулонов Ю.Л., Чарний Д.В., Одукалець Л.А., Ярощук Д.А., Пугач О.В., Архипенко О.М., Чернова Н.М.
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОФОРМУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБРОБКИ ПЛАЗМОЮ В АЕРОЗОЛІ
Мацелюк Є.М., Чарний Д.В., Коваленко О.В., Онанко Ю.А., Марисик С.В.
ВПЛИВ ХЕМОЛІТОТРОФНОЇ МІКРОБІОТИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОРО-ЗІЙНОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДІВ ОРТО-ПОЛІФОСФАТНИМИ РЕАГЕНТАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ «SEA QUEST LIQUID»
Бондар Ю.В., Кузенко С.В.
ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЦЕЗІЮ З ВИСОКОСОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ І КОМПОЗИТНИМ СОРБЕНТОМ НА ЙОГО ОСНОВІ
Забулонов Ю.Л., Пугач О.В., Кисельов Ю.В., Одукалець Л.А., Буртняк В.М.
ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОЙМ, ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОПРОДУКТАМИ, ЗА ДОПОМОГОЮ СОРБЕНТУ РОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ
Рудичев Є.В., Ольховик Ю.О.
РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ УПАКОВКИ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ СОЛЬОВОГО ПЛАВУ АЕС УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ