ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ

ВИПУСК 3 (31) • 2020 рік

Геохімія техногенезу. Випуск 3 (31) / 2020 рік

ЗМІСТ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Яценко В.Г., Земсков Г.О., Лижаченко Н.М., Ніколаєвський В.П.
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ПРИ РОЗРОБЦІ ЗАВАЛЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАФІТУ
Михальченко І.І., Андрєєв О.В., Покалюк В.В.
ПОЛЬОВІ ШПАТИ В РУДОНОСНИХ ЛУЖНИХ НАТРІЄВИХ МЕТАСОМАТИТАХ ПАРТИЗАНСЬКОГО РОДОВИЩА (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)
Губіна В.Г., Заборовський В.С., Міцюк Н.Б.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Пігулевський П.Г., Подрезенко І.М., Анісімова Л.Б., Тяпкін О.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУКУПНОСТІ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ КРИВБАСУ
Шевченко О.Л., Акінфієв Г.О.
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ЗАЛУЧЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ДО ВОДНОЇ МІГРАЦІЇ
Бондарь Ю.В., Кузенко С.В., Сливинский В.М.
НОВЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ИОНООБМЕННОЙ СМОЛЫ С ФЕРРОЦИАНИДНОЙ ФАЗОЙ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ
Ярощук М.А., Вайло А.В., Ганевич А.Е., Ноженко А.В.
ГЕОАКТИВНЫЕ ЗОНЫ – ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЭКОЛОГИЮ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Семенюк М.П., Верховцев В.Г., Вайло О.В., Ганевич А.Є., Мельниченко Б.Ф., Кулібаба В.М.
ІНТЕГРАЛЬНО-ДІФЕРЕНЦІЙОВАНА ПАЛЕОГЕОДИНАМІКА НОВОУКРАЇНСЬКОГО ГРАНІТОГНЕЙСОВОГО КУПОЛА УКРАЇНСКОГО ЩИТА
Кураєва І.В., Сплодитель А.О.
РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ «ҐРУНТ-РОСЛИНА» В ЛАНДШАФТАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
Яценко В.Г., Земсков Г.А.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ВЕДУЩИЙ ФАКТОР МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОЛИТИКИ
Шкапенко В.В., Бужук Л.О., Жолуденко О.О., Литвиненко Ю.В., Фоміна Т.В., Ващенко Н.М., Желяк О.Д.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОД р. ПІВДЕННИЙ БУГ ЗГІДНО ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄС
Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Верховцев В.Г., Борисова Н.Н., Чупринова С.Ф.
КАРБОНАТЫ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАННЕГО ДОКЕМБРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА
Стич О.І., Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Пастущак Я.І.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПИРЯТИНСЬКИЙ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Магльована Т.В., Долін В.В.
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ
Забулонов Ю.Л., Чарний Д.В., Одукалець Л.А., Архипенко О.М., Пугач О.В., СтоколосМ.О.
ЗМЕНШЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРАПНИХ ВОД АЕС ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАЗМИ БАР’ЄРНОГО РОЗРЯДУ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ