28.6 ТЕРМОДИНАМІКА ВИКИДІВ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН АВТОМОБІЛЯМИ В ПОВІТРЯ МІСТ ТА ОЧИЩЕННЯ ЙОГО РОСЛИНАМИ

УДК 504.3.054, 543.271.3; 544.3 • Випуск 28 / 2019  • 66-73 сторінки

Белєвцев Р.Я, Блажко В.І., Дерман В.А., Жолуденко О.А.,
Кузенко С.В.,¸Терещенко С.І.

Белєвцев Р.Я. докт. геол.-мин. н., зав. відділу, чл.-кор НАН України. ДУ «Інститут навколишнього середовища НАН України», igns_bielievtsev@nas.gov.ua

Блажко В.І. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Дерман В.А. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Жолуденко О.А. н. с. ДУ «Інститут навколишнього середовища НАН України»,

Кузенко С.В. н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Терещенко С.І. канд. геол.-мин. н., ст..н. с. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Анотація

Розглянута така важлива еколого-геохімічна проблема як забруднення повітря міст токсичними газовими викидами автомобільного транспорту по конкретним замірам складу повітря на прикладі Академмістечка м. Києва. Проведений термодинамічний аналіз хімічних реакцій за участю таких токсичних газів як оксид вуглецю (СО) та оксиди азоту, які викидають автомобілі. Ці токсичні гази переважно виділяються при зменшені швидкості автомобілів, коли у їх двигунах знижуються температура та газовий тиск, а тому кількість кисню для повних реакцій окислення становиться недостатньою. Тобто при низьких швидкостях автомобілів в їх двигунах йдуть інші реакції з утворенням оксидів вуглецю та азоту, які є отруйними речовинами для людини. Найбільше забруднення виявлено на автомобільних шляхах та на близьких до них тротуарах, а особливо на перехрестях. Ці токсичні гази накопичуються на автомобільних шляхах, а потім мігрують від них в повітря кварталів міст в процесі дифузії. На всіх вулицях Києва гранично допустима концентрація (ГДК) перевищена по СО та оксидам азоту у 2-3 рази, а на значних магістралях – по вулицям Володимирській, Шевченко та Хмельницького – це перевищення токсичних газів доходить до 10 разів. Зроблений також важливий висновок про значну роль дерев та інших рослин для очищення повітря міст від цих забруднюючих речовин. Навпроти, дерева на вулицях міст ростуть краще ніж у лісі, завдяки використання цих шкідливих для людей оксидів вуглецю та азоту і навіть краще виглядають. Щодо рішучих заходів для одержування чистого повітря на вулицях міст, то окрім їх максимального озеленення, це – перехід на електричні двигуни в автомобілях, аналогічно тролейбусам та трамваям. А це вже пов’язано з розвитком ядерної енергетики. З більш загальних філософських позицій діалектичного аналізу можна також розглядати геохімічні процеси в повітрі міст при газових викидів автомобілями як боротьбу протилежностей: з одного боку це забруднення повітря, що шкідливе для людини, а, з другого боку, цей процес корисний для рослин. Такий діалектичний аналіз процесів забруднення повітря міст дозволяє максимально висаджувати в містах рослини, особливо великі дерева, тому що не тільки автомобілі забруднюють повітря міст, а також і деякі підприємства.

 Ключові слова: автомобілі, оксиди вуглецю та азоту у повітрі, термодинаміка реакцій забруднення повітря, дифузія, вплив рослин на очищення повітря в містах.

СтаттяЛітература

  1. Белевцев Р.Я. Влияние современной енергетики на окружающую среду // “Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання”. Зб.наук. праць, КНУ, Київ, 2006. – с. 166-168.
  2. Белевцев Р.Я., Бойченко С.Г., Спивак С.Д. та інші. Термодинамика газового обмена в окружающей среде. Под редакцией члена-корреспондента НАН Украины Р.Я.Белевцева,. “Наукова думка”, Київ, 2007.- 248 с.
  3. Белевцев Р.Я. Происхождение и эволюция внешних геосфер: газоводной атмосферы, кислого океана, свободного атмосферного кислорода и возникновение жизни // Доповіді НАН України, 12, 2011. – с. 83 – 90.
  4. Вітріщак В.Я., Вітріщак С.В., Качур Н.В. Оцінка реальної небезпеки забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, Зб. Наукових праць, т. 2, м.Алушта, 2010, с. 160-162.
  5. Синенко Е.В. Охрана окружающей среды при эксплуатации автомобильного транспорта. К., Техника, 1985, 48 с.
  6. Баскова І.П., Порєв А.А., Приміський В.П. Екоблогічний моніторинг викидів автомобілів // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, , Зб. Наукових праць, т. 2, м. Алушта, 2006, с. 229-232.
  7. Рижков В.Г. Кожемякін Г.Б., Гаген С.В. Автомобільний транспорт як джерело забруднгення атмосферного повітря м. Запоріжжя // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, , Зб. наукових праць, т. ІІ, м. Алушта, 2009, с. 248-252.
  8. Бекмуханов М. Автомобильный транспорт Казахстана. АЛМАТЫ, 2005.
  9. Денисов В.И. Рогалев В.А. Проблемы экологизации автомобильного транспорта. СПб, МАПЭБ, 2005, с. 312.
  10. Эберт Г. Краткий справочник по физике. Гос. Издательство физ-мат. литературы, Москва, 1963, 552 с.