3 (31) 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

УДК 502/504 • Випуск 3 (31) / 2020  • 23-32 сторінки

Губіна В.Г., Заборовський В.С., Міцюк Н.Б, Губін Г.Г.

Губіна В.Г., канд. геол-мiн. н , ст. н. с., пр. наук. сп., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», gvg131619@gmail.com

Заборовський В.С, н.с., ДУ «Iнститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Міцюк Н.Б, м.н.с., ДУ „Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», popov_67@voliacable.com

Губін Г.Г, к.т.н, доцент, Криворізький національний університет

Анотація

У статті проаналізовано об’єм утворення та накопичення відходів в Україні та європейських країнах на підставі аналізу статистичних даних щодо утворення відходів в країнах ЄС (ЄС-28) і Україні. Наведено обсяги щорічного утворення та накопичення відходів за різною класифікацією, в т. ч. за класами небезпеки, видами економічної діяльності, матеріалами, з яких вони складаються. Показано, що в Україні до 2013 р. щорічно утворювалось понад 400 млн. т відходів, у тому числі понад 1 млн. т небезпечних відходів та понад 12 млн. т побутових. Останніми роками, після окупації частини Донбасу і Криму, утворюється  близько 300 млн. т, у т. ч. понад 0,5 млн. т – небезпечних та 12 млн. т – побутових. В країнах ЄС  понад 70% відходів утворюється в 10 країнах: Німеччині, Франції, Англії, Польщі, Румунії, Італії, Швеції, Нідерландах, Іспанії та Фінляндії. В Україні за видами економічної діяльності найбільші обсяги відходів утворюються при видобуванні мінеральної сировини та в переробній промисловості, найменші – в процесі очищення води та при будівництві та знесенні будівель. В країнах ЄС-28 ці показники мають дещо інший характер. Наприклад, у Німеччині найбільше відходів утворюється при знесенні будівель і в переробних галузях економіки, найменше – в сільськогосподарському, лісовому та рибному господарствах. За категоріями матеріалів, з яких вони складаються, в країнах ЄС і в Україні найбільше утворюється і  накопичується мінеральних і затверділих відходів. В Україні найбільші обсяги відходів утворюються і накопичуються  у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях, де розташовані підприємства з видобування та збагачення залізних та марганцевих руд, титано-цирконієвих розсипів, вугілля, доломіту, металургійного вапняку, а також металургійні комбінати і феросплавні заводи, у виробничих циклах яких утворюються шлаки, шлами та промаслена окалина. Залежно від кількості відходів регіони України класифіковано на три групи. До першої віднесено регіони з обсягами накопичених відходів –мільярди-сотні мільйонів т накопичених відходів, до другої – десятки мільйонів тонн, до третьої – менше 10 млн. т.

 Ключові слова: відходи, види економічної діяльності, джерела утворення відходів, накопичення відходів, «хвости», шлаки, шлами.

СтаттяЛітература

  1.  Статистичний збірник, (2019), Довкілля України за 2018, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/Zb_dovk_2018.pdf
  2. Generation of waste by waste category (2019), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00106/default/table?lang=en
  3. Статистичний збірник, (2018), Довкілля України за 2017, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_du2017.pdf
  4. Національна доповідь про стан навкол.середовища України в 2010р. K:Центр екологічної інформації та освіти., 2011. с.131
  5. 5. Національна доповідь про стан навкол.середовища України в 2011р. (2012), Міністерство екології та природничих ресурсів України, LAT & K, с.
  6. 6. ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів (2019), available at: https://menr.gov.ua/news/34251.html