5 (33) 1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАН УКРАЇНИ» У 1996–2021 РР.

УДК 504:550.42:628:001.89 • Випуск 5 (33) / 2021  • 5-33 сторінки

Забулонов Ю.Л., Долін В.В., Шраменко І.Ф.

Забулонов Ю.Л., д.т.н., чл.-кор. НАН України, проф.,  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», ORCID: 0000-0002-4517-9927,  Zabulonov@nas.gov.ua

Долін В.В., д.г.н., проф.,  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», vdolin@ukr.net, ORCID: 0000-0001 -6174-2962

Шраменко І. Ф., провідний науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН Ук-раїни», ORCID:0000-0001-7746-2332, shramenko_ivan@ukr.net

Анотація

За результатами державної атестації напередодні 25-річчя з дня заснування Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» віднесена до наукових установ-лідерів, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. Основними напрямками наукових досліджень Інституту є фундаментальні проблеми комплексного розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики; геохімія навколишнього середовища, радіогеохімія, радіоекологія; фізико-хімічні, технічні та геологічні проблеми поводження з радіоактивними і токсичними відходами; цивільний захист, комплексний моніторинг і науково-технологічні основи радіаційної та техногенно-екологічної безпеки. В Інституті створено та розвиваються наукові школи: урановорудна, металогенічна,  біогеохімічна, геохімії навколишнього середовища, космічної мінералогії, техногенно-екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів, ядерно-фізичних технологій та систем. В Інституті здійснюється підготовка молодих перспективних наукових кадрів, які демонструють досягнення у роботі, успішно захищають дисертації, отримують премії і стипендії від Президента та Верховної ради України для молодих вчених. Результати наукових досліджень є практико-орієнтованими та постійно впроваджуються на підприємствах та організаціях. Проаналізовано та узагальнено основні показники діяльності Інституту за 1996–2021 рр. 

 Ключові слова: ядерна енергетика, мінеральні ресурси, екологічна безпека, ядерно-паливний цикл, поводження з радіоактив-ними і токсичними відходами, комплексний екологічний моніторинг, запобігання надзвичайних ситуацій, програмно-моделюючі комплекси.

СтаттяЛітература

 1. Чорнобильська катастрофа / Гол. ред. В.Г. Бар’яхтар. – К.: Наук. думка, російською мовою – 1995 р., українською мовою (з доповненнями) – 1996 р., англійською мовою – 1997 р.
 2. Gieochemische Aspekte der Katastrophe in Tschernobyl. Klitzschen, Deutschiand, Elbe-Dniper-Verlag, 1997. Aвтори: Е.В. Соботович, Г.М. Бондаренко та ін.
 3. Бондаренко Г.М., Долін В.В., Кононенко Л.В. та ін. Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження / Під ред. Ю.О.Іванова, В.В.Доліна. — Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 252 с.
 4. Комов И.Л., Шраменко И.Ф., Диденко П.И. и др. Методическое пособие по обращению с тритиевыми отходами. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 120 с.
 5. Соботович Э.В., Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В. и др. Геохимия техногенных радионуклидов. – К.: Наук. думка, 2002. – 370 с.
 6. Долін В.В., Бондаренко Г.М., Орлов О.О. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи. – К.: Наук. думка, 2004. – 221 с.
 7. Komov I., Frolov O., Kulish E. and al. Methods and Facilities for the Assessment of the Radon-Hazard Potential. – K.: Логос, 2004. – 416 р.
 8. Komov I.L. Radiation of mineralogy and geochemistry. – К.: Логос, 2004. – 420 с.
 9. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. – К.: Логос, 2004.– 287 с.
 10. Покалюк В.В., Кулиш Е.А. Геология и литогенез досаксаганских метаморфических комплексов Криворожского железорудного бассейна. – К.: Логос, 2004. – 245 с.
 11. Скворцов Д.В. Возможно ли захоронение долгоживущих радиоактивных отходов в шахтах Украины. – К.: Геопринт, 2003. – 92 с.
 12. Кулиш Е.А., Плотников А.В. Геологические факторы экономической ценности железорудных месторождений. – К.: Логос, 2005. – 322 с.
 13. Комов И.Л., Кулиш Е.А., Диденко П.И., Шраменко И.Ф. и др. Основные проблемы радоновой безопасности. – К.: Логос, – 351 с.
 14. Соботович Э.В., Довгий С.А., Лысенко О.Б. Экологическая энциклопедия. – К.: Логос, 2005. – Т. 1. – 720 с.
 15. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Геохимия, минералогия, генезис и классификации месторождений урана. – К.: Логос, 2006. – 213 с.
 16. Чорнобильська катастрофа – 20 років: участь Інституту геохімії навколишнього середовища в подоланні наслідків / За ред. Е.В. Соботовича, Г.М. Бондаренка, Г.В. Лисиченка. – К.: Салютіс, 2006. – 408 с.
 17. Комов И.Л. Радиационная минералогия и геохимия / Под ред. Е.А. Кулиша и Г.Т. Остапенка. – К.: Наук. думка, 2006. – 440 с.
 18. Комов И.Л., Кулиш Е.А. Неметаллические полезные ископаемые (ресурсы, оценка, комплексное использование) / Под ред. Е.Ф. Шнюкова. – К.: ИГОС НАН и МЧС Украины, 2007. – 501 с.
 19. Кулиш Е.А., Нырков Е.А. Топоминералогия и прогнозно-поисковая модель вольфрамового оруденения Кавказа / Под ред. В.М. Воеводина. – К.: Логос, 2007. – 255 с.
 20. Кулиш Е.А., Покалюк В.В., Яценко В.Г. Петрохимия раннепротерозойских метакластолитов нижней свиты Кривбасса в связи с условиями их седиментации / Под ред. Е.Б. Глевасского. – К.: Логос, 2007. — 76 с.
 21. Белевцев Р.Я., Бойченко С.Г. Спивак С.Д., Николаенко В.И. и др. Термодинамика газового обмена в окружающей среде / Под ред. Р.Я. Белевцева. – К.: Наук. думка, 2007. 248 с.
 22. Соботович Э.В., Довгий С.А., Лысенко О.Б. Экологическая энциклопедия. – К.: Логос, 2007. – Т. 2. – 908 с.
 23. Кулиш Е.А., Плотников А.В. Экономическая геология марганцевих руд. – К.: Логос, 2007. – 309 с.
 24. Кулиш Е.А., Комов И.Л., Покалюк В.В. Месторождения руд металлов и их комплексное использование. – К.: ИГОС НАН и МЧС Украины, 2008. – 275 с.
 25. Яценко В.Г. Геология, минералогия и генезис графита Украинского щита – К.: Логос, 2008. – 127 с.
 26. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Хміль Г.А. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління. – К.: Наук. думка, 2008. – 540 с.
 27. Кулиш Е.А., Сорокин А.П., Яценко В.Г. Стратегические минеральные ресурсы Украины и Дальнего Востока России. – К.: Логос, 2009. – 77 с.
 28. Орлов О.О., Долін В.В. Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах Українського Полісся. – К.: Наук. думка, 2010. – 198 с.
 29. Лисиченко Г.В., Мельник Ю.П., Лисенко О.Ю., Дудар Т.В., Нікітіна н.В.Уранові руди України (геологія, використання, поводження з відходами виробництва). – К.: Наук. думка, 2010. – 221 с.
 30. Кулиш Е.А., Комов И.Л., Яценко В.Г., Земсков Г.А., Крамар О.А., Покалюк В.В. Стратегические минеральные ресурсы Украины для ядерной энергетики. – К.: Логос, 2010. – 287 с.
 31. Покалюк В.В. Литогенез в раннем докембрии Криворожского железорудного бассейна. – LAP LAMBERT Academic Publishing (електронний ресурс – https://www.morebooks.de/store/fr/book/Литогенез-в-раннем-докембрии-Криворожского-железорудного-бассейна/isbn/978-3-330-32488-6), 2017. – 461 с. – (Обл.-вид. арк. 29,0. ISBN978-3-330-32486-6).
 32. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадского. Т. 7: Праці з геохімії та радіогеології, кн. 1. // Автори-укладачі Е.В. Соботович, В.В. Долін /За ред. Е.В. Соботовича, В.В. Доліна, Г.М. Бондаренка, Р.Я. Бєлєвцева. – К.: Фенікс, 2012. – 824 c.
 33. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадского. Т. 7: Праці з геохімії та радіогеології, кн. 2. // Автори-укладачі Е.В. Соботович, В.В. Долін /За ред. Е.В. Соботовича, В.В. Доліна, Г.М. Бондаренка, Р.Я. Бєлєвцева. – К.: Фенікс, 2012. – 668 c.
 34. Володимир Іванович Вернадський. Геохімія живої речовини. Т.4: кн. 1 // Автори-укладачі Акімов І.А., Харченко В.О., Долін В.В. та ін. / За ред.І.А. Акімова, Е.В. Соботовича, А.М. Голубця та ін. – К.: ТОВ «Велес», 2012. — 504 с.
 35. Володимир Іванович Вернадський. Геохімія живої речовини. Т.4: кн. 2 // Автори-укладачі Акімов І.А., Харченко В.О., Долін В.В. та ін. / За ред.І.А. Акімова, Е.В. Соботовича, А.М. Голубця та ін. – К.: ТОВ «Велес», 2012. — 582 с.
 36. Верховцев В.Г., Кузьмін А.В., Ярощук М.О. та ін. Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України – К.: «Наук. думка», 2017. – 269 с.
 37. Dudar T., Lysychenko G., Buhera M. Uranium resources of Ukraine: geology, mineralogy, and some mining aspects. – Рига (Латвія). Lambert Publishing House, 2018. – 100 с.
 38. Верховцев В.Г., Бугера М.А., Булгаков В.П. та ін. Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998–2016 рр.). – – К.: «Наук. думка», 2017. – 360 с.
 39. Верховцев В.Г., Сущук К.Г., Фомін Ю.О. та ін. Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита – К.: «Наук. думка», – 200 с.
 40. Лавриненко О.М. Процеси фазоутворення в системі гальваноконтактів залізо (Ст3) – вуглець (кокс) у водному середовищі –– К.: «КІМ», 2019. – 300 с.
 41. Popov O., Іatsyshyn Andrii, Kovach V., Iatsyshyn Anna, Artemchuk V., Zaporozhets A. et al. Systems, Decision and Control in Energy I. Studies in Systems, Decision and Control: collective monograph / ed. by V.P. Babak, V.M. Isaienko, A.O. Zaporozhets: Springer International Publishing, 2020. – Vol. 298. – 279 p.