5 (33) 10. РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ УПАКОВКИ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ СОЛЬОВОГО ПЛАВУ АЕС УКРАЇНИ

УДК 621.039.546 • Випуск 5 (33) / 2021  • 100-104 сторінки

Рудичев Є.В., Ольховик Ю.О.

Рудичев Є.В., к.ф-м.н., с.н.с., Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, ORCID:0000-0002-1453-2062, rudychev@kipt.kharkov.ua

Ольховик Ю.О., д.т.н., завідувач відділу, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», ORCID:0000-0001-5653-2370 , yolkhovyk@ukr.net

Анотація

З огляду на невирішеність проблеми поводження з рідкими радіоактивними відходами АЕС України з реакторами ВВЕР зазначено, що сучасний рівень наукових доробок дає підстави для створення технології захоронення сольового плаву (СП) без його переробки. Оскільки потужність експозиційної дози (ПЕД) для бочок із СП може помітно перевищувати значення 5 мЗв/год, розглянуто радіаційно-захисні властивості гіпотетичної упаковки для кондиціювання сольового плаву, утвореної шляхом розміщення радіоактивних відходів (РАВ) у залізобетонному контейнері та їх іммобілізації.Моделювання потужності експозиційної дози здійснювалося за допомогою програмного комплексу PHITS (Японія). Розрахунки виконано для упаковки у складі 4 бочок із СП, розміщених в універсальному захисному контейнері (УЗЗК). Розглянуто варіанти із різними радіонуклідним складом СП, обумовленим тривалістю витримки АВ – від 100% 137Cs до 137Cs-65%, 134Cs-15%, 60Co-20%. Питома концентрація радіонуклідів приймалася від 5Е7 до 1Е9 Бк/кг. Також розглянуто 2 варіанти заповнення пустот: перший варіант передбачає заповнення пустот продуктом кондиціювання кубового залишку у вигляді лужного цементу із соленаповненням 25%, тоді як другий варіант включення радіоактивних солей у лужний цемент не передбачав.Виконані розрахунки показали прийнятність запропонованого кондиціювання сольового плаву шляхом формування упаковки у складі 4 контейнерів типу КРО-200, універсального залізобетонного контейнера УЗЗК ТУ У 29.2-26444970-005 і заповнення пустот продуктом кондиціювання кубового залишку у вигляді лужного цементу із соленаповненням 25% з точки зору радіаційно-захисних властивостей.Необхідною умовою для реалізації практичних заходів з кондиціювання сольового плаву, накопиченого в сховищах АЕС з реакторами ВВЕР, з наступною передачею на захоронення стали відповідні зміни у ОСПУ-2005 у частині класифікації СП і віднесення його до твердих РАВ.

 Ключові слова: сольовий плав, кондиціювання, лужний цемент, потужність експозиційної дози, упаковка для захоронення.

СтаттяЛітература

  1. Ю.О. Ольховик Перспективні схеми кондиціювання рідких радіоактивних відходів АЕС України. Ядерна енергетика та довкілля.  2020. №3(18). C.48 – 56. doi:10.31717/2311-8253.20.3.6
  2. Я.А. Жигалов, В.А Пшеничний. Визначення коефіцієнта ослаблення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання матеріалом оболонки циліндричних контейнерів для тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів. Ядерна та радіаційна безпека. 2014. №1. С. 34-44.
  3. Iwase H., Niita K., Nakamura T. Development of general-purpose particle and heavy ion transport Monte-Carlo code. J. Nucl. Sci. and Technol. 2002. V.39. p. 1142-1151. doi.org/10.1080/18811248.2002.9715305
  4. С.В. Росновский, С.К. Булка Методология кондиционирования отвержденных радиоактивных отходов с применением контейнеров НЗК с хранением в легких хранилищах ангарного типа. Сборник трудов 8-й Международной научно-технической конференции “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” (28-31 мая 2013 г., ОАО ОКБ “ГИДРОПРЕСС”) [Електронний ресурс] URL: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2013/autorun/article136-ru.htm
  5. Rudychev V.G., Azarenkov N.A., Girka I.O., Rudychev D.V., Rudychev Y.V Combined calculation of radiation from large-sized ground RW storage facilities on the basis of Monte-Carlo method. Problems of Atomic Science and Technology. 2019. #5, p. 69-74.
  6. Наказ МОЗ України від 17.12.2020 № 2935 “Про внесення змін до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України”