6 (34) 10. ПЕРСПЕКТИВИ УРАНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО СХИЛУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

УДК 553.078 • Випуск 6 (34) / 2021  • 82-89 сторінки

Ярощук М.О., Вайло О.В., Ганевич А.Є.

Ярощук М.О. д. геол.-мін. н., пров. н. с.  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», marina_yaroshchuk@meta.ua, orcid.org/0000-0002-8380-6362

Вайло О.В. к. геол.-мін. н., ст.н.с.  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», alexv54@ukr.net, orcid.org/0000-0001-9540-2448

Ганевич А.Є. н.с.  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», ganevich19@gmail.com, orcid.org/0000-0001-8594-7532

 

Анотація

Розглянуто геологічне положення, склад і генезис уранового зруденіння рудопроявів південно-західного схилу Українського щита. У докембрійському фундаменті розвинуті метаморфічні породи дністровсько-бузької і бузької серій та ультраметаморфічні породи голованівського, побузького, бердичівського комплексів. Осадовий чохол представлений породами декількох світ і горизонтів могилівської серії венду. Геологічну будову ускладнено вузлами перетину північно-західної «зони неузгодження» з субмеридіональними зонами розломів. На південно-західному схилі Українського щита відкрито, вивчено і опошуковано чотири прояви урану та чотири радіоактивні аномалії. Уранопрояви локалізовані уздовж регіональної поверхні неузгодження докембрійського фундаменту і платформного чохла; нерідко приурочені до вузлів перетину розломів. В породах осадового чохла вони переривчасті, лінзовидні, субузгодні з нашаруванням порід. Уранове зруденіння встановлено одночасно як в породах фундаменту, так і в породах платформного чохла.Рудні поклади утворюють штокверкові та жильні відокремлення серед тектонізованих порід докембрію. Уранове зруденіння прожилково-вкраплене, представлене уранінітом, настураном, кофінітом, урановими чернями, казолітом та ін. Уранове зруденіння обумовлено як ендогенними, так і екзогенними процесами; встановлено кілька стадій концентрації урану. Головним джерелом урану і супутніх елементів слугували низькотемпературні гідротермальні флюїди ослаблених зон, які приурочені до поверхні між фундаментом і чохлом. Наведено зіставлення і встановлено схожість уранового зруденіння цих проявів з багатими урановими рудами «зон неузгодження» Канадського і Північно-Австралійського щитів, що визначає значні перспективи уранового зруденіння південно-західного схилу Українського щита для розвитку уранової сировинної бази України.

 Ключові слова: докембрійські щити, уранове зруденіння, рудовміщуючі породи, стадії зруденіння, елементи-домішки .

СтаттяЛітература

 1. Лаверов Н.П., Смилкстын А. О., Шумилин М. В. Зарубежные месторождения урана.- Москва: Недра, 1983- 320 с.
 2. Афанасьев Г.В., Миронов Ю.Б. и др. Урановые месторождения и провинции «типа несогласия». Региональная геология и металлогения, 2014, №60. С.52-59.
 3. Калашник А. А. Оценка перспектив развития промишленного потенциала минерально-сырьевой базы урана на территории Украинского щита. Мінеральні ресурси України, 2014, №3. С.14-25.
 4. Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України. Київ: Наук. Думка, 2014. 355 с.
 1. Ярощук М.А., Кузьмин А.В., Мякшило В.Д., Вайло А.В. Предпосылки обнаружения богатых урановых руд зон несогласия в пределах Украинского щита. Збірн. наук. праць ДУ ІГНС НАН України, 2007. №15. С.157-160.
 2. Ярощук М.А., Вайло А.В. Уранопроявления в зонах несогласия докембрий – фанерозой на склонах Украинского щита. Збірн. наук. праць ДУ ІГНС НАН України, 2012, №20. С.30-42
 3. Ярощук М.О. Уранове зруденіння у структурно-формаційних зонах неузгодженності та активізації). Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України. Київ: Наук. Думка, 2014. 355 с.
 4. Димитров Г.Х. Геодинамические обстановки в докембрии юго-западной части Украинского щита – основа металлогенических прогнозов. Металлогения докембрия и метаморфогенное рудообразование. – Киев: Наукова думка, 1993. – С. 227-239.
 5. Димитров Г.Х., Макаренко Н.Н., Няга В.И., Осадчий В.К. Прогнозирование поисков уранового оруденения на основе водногелиевых съемок в юго-западной части Украинского щита. Зб. наук. праць Ін-ту геохімії навколишнього середовища. – 2003. – Вып. 8. – С. 281-289.
 6. Субботин А.Г. Формирование и преобразование рифейской урановой и сопутствующей минерализации в юго-западной части Восточно-Европейской платформы. Автореферат кандидатской диссертации. – Киев, 1992. – 28 с.
 7. Тауссон Л.В. и др. Геохимические поля рудно-магматических систем. – Новосибирск: Наука, 1987. 200 с.