6 (34) 13. Вступ до інфогеології

Випуск 6 (34) / 2021  • 105-106 сторінки

Хрущов Д.П., Долін В.В.

Хрущов Д.П., д. геол.-мін.. н., проф., Інститут геологічних наук НАН України

Долін В.В., д.геол.н., проф.,  ДУ Інститут геохімії навколишнього середовища  НАН України»

Коли ця збірка готувалася до друку, пішов з життя український ідеолог розвитку нового наукового напряму – інфогеології – доктор геолого-мінералогічних наук професор Хрущов Дмитро Павлович. Ми планували опублікувати серію статей у цій галузі окремим випуском «Геохімії техногенезу». Проте доля розпорядилася інакше…

Дмитро Павлович підготував тези передмови, які ми публікуємо нижче.

СтаттяЛітература

  1. Гончаров В. Е. Инфогеология – объект и методы исследования. В. Е. Гончаров. Геоінформатика. 2011. № 2. С. 5 – 19.
  2. Хрущов, Д. П., Гончаров, В. Є., Макогон, В. В., & Локтєв, А. А. (2020). Методологія інформаційного забезпечення досліджень і робіт з різномасштабного прогнозування нафтогазових родовищ. Мінеральні ресурси України, (3), 24-32. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.24-32
  3. Вікіпедія: Електронний ресурс / режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0#cite_note-1