6 (34) 3. БОРИС ЄВГЕНОВИЧ ПАТОН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Випуск 6 (34) / 2021  • 21-22 сторінки

Бакай О.С.

Академік НАН України О.С. Бакай ННЦ ХФТІ НАН України

Борис Євгенович Патон від початку свого трудового шляху був долучений батьком, Євгеном Оскаровичем, до розв’язання проблем державного значення і це посприяло тому, що з часом він набув ґрунтовного державницького мислення, добре знав механізми і закони функціонування наукових, господарчих та владних інституцій країни, що яскраво проявилось від часу його обрання президентом Національної академії наук України (НАНУ) іще за радянських часів. В кожній з перерахованих царин він брав безпосередню участь, переважно на керівних постах.  Крім того, Борис Євгенович мав неабиякий дар підготовки, відбору та зосередження в провідних творчих осередках талановитих перспективних людей.

СтаттяЦитована література

  1. Будущее атомной энергетики определяет задачи ядерного топливного цикла Украины / Б.Е. Патон, И.М. Неклюдов, В.С. Красноруцкий // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 5. — С. 3-10. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
  2. Paton, B., Bakai A., Baryakhtar V., Nekludov І. Strategy of development of nuclear energy in Ukraine. 2008, р. 33.
  3. Майбутнє атомної енергетики / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 4. – С. 3-13.
  4. Baryakhtar, V. Energy Production and the Living Standards. Ukr. Geol. J. 2009. Vol. 25. pp. 28-36.
  5. Baryakhtar V.G., Bykovsky Ya.T., Baryakhtar I.V. (2018) Nuclear Project: Past and Present. Kyiv: Akademperiodyka. ISBN:978-966-360-359-9. 68 p. org/10.15407/akademperiodyka.359.068].