Видавнича етика

Редакційно-видавнича етика збірника “Геохімія техногенезу” базується на:

 • Етичний кодекс ученого України
 • рекомендаціях Комітету з етики публікацій — Committee on Publication Ethics (COPE)
 • загальнолюдських моральних нормах, які є спільними для різних соціальних груп, у їх застосуванні в науково-редакційному процесі з метою дотримання етичних норм при врегулюванні відносин між основними учасниками цього процесу – Авторами, Редакційною колегією, Редакторами, Рецензентами.

   Етичні зобов’язання редакторів збірника

 • Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 • Не допускається до публікації інформація, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом
 • Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 • Відхилені статті повторно не рецензуються.
 • Рішення редактора щодо прийняття статті до публікації базується на таких характеристиках статті, як важливість результатів, оригінальність, якість викладу матеріалу та відповідність профілю збірника. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю збірника. При прийнятті таких рішень редактор може консультуватися із членами редакційної колегії або рецензентами.
 • Редактор і члени редакції не повинні представляти іншим особам жодну інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у збірнику та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 • Забороняється видання і поширення матеріалів збірника третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 • Відповідальність і права редактора збірника відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані якій-небудь іншій кваліфікованій особі.
 • Неопубліковані матеріали, представлені у надісланій статті, не будуть використовуватися у власних дослідженнях редактора або членів редакційної ради без письмової згоди автора. Автори повинні розкривати будь-які конфлікти інтересів та публікувати виправлення у випадку, якщо конфлікт інтересів було виявлено після публікації. Редактор врегульовує питання щодо конфлікту інтересів авторів, рецензентів та членів редакційної колегії.
 • При наявності будь-яких конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих) всі учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редколегії. Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколегії.
 • Редактор з готовністю розглядає переконливу критику статей, опублікованих у журналі.
 • Прийняті до опублікування статті розміщуються у відкритому доступі на сайті збірника; авторські права зберігаються за авторами.
 • Для редактора мають важливе значення думки авторів, читачів, рецензентів та членів редакційної колегії стосовно способів вдосконалення журналу.

Етичні зобов’язання авторів

 • Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні статті, і якщо автори використовували роботу або слова інших, то це було належним чином оформлено у вигляді посилань або цитат у лапках. Редакція проводить перевірку статей на плагіат.
 • Подання ідентичної статті більш ніж в один журнал розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.
 • Авторство повинно бути обмежене тими, хто вніс значний внесок у виконання заявленого дослідження
 • Дані в статті повинні бути представлені безпомилково.
 • Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно вимог.
 • Недобросовісні або завідомо неточні ствердження у статті представляють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.
 • Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.
 • Автори в разі незгоди з вказівками рецензента, подають в редакцію свою вичерпну відповідь рецензенту
 • Авторам надається можливість відповісти на критику статей.
 • Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.
 • Автор не має права передруковувати статтю в інших виданнях без згоди редакції журналу. Якщо хтось запозичує матеріали зі статті – повинен зробити посилання на статтю автора

Етичні зобов’язання рецензентів

 • Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується подвійного «сліпого» рецензування
 • Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.
 • Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 • Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 • Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 • Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати її з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 • Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 • Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених.
 • Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
 • Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
 • Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.