26.12 ПРО СТРУКТУРНУ ПОЗИЦІЮ РУДНИХ ПОКЛАДІВ ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

УДК 551.242:553.04 • 📖 Випуск 26 / 2016 • 129 — 140 сторінки

Осьмачко Л. С., Студзінська А. О., Уварова Т. В.

Осьмачко Л. С. канд. геол. н., ст. н. с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», osml@ukr.net
Студзінська А. О. м. н .с., ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НУ України», anna.studz88@ukr.net
Уварова Т. В. н. с., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, uvartv@ukr.net

Анотація

З’ясовано, що структурний узор центральної частини Українського щита, який формувався в декілька етапів суттєво здвигових трансформацій кристалічної основи, відповідає дислокаційній системі здвигу-ротації, становлення якої відбулося в палеопротерозої. Обґрунтовано, що Новоукраїнський масив гранітоїдів, як закономірна складова зазначеної системи, також формувався в декілька етапів структурно-речовинних перетворень докембрійського фундаменту. Адже, даний масив, сформовано геологічними тілами декількох більш високих рангів та генерацій. На кожному з рівнів (від макро-, до мікрорівня організації об’єкту) ці тіла відтворюють приздвигові структурні малюнки. Рудні об’єкти всіх рівнів організації є закономірними складовими цих малюнків, тобто вони пройшли ту ж історію формування, що і вмісні. Тому рудоперспективні тіла займають певні структурні комірки в палеопротерозойському структурному малюнку – приздвигові тіні тиску. Таку приуроченість вважаємо за провідний пошуковий критерій.

Ключові слова: дислокаційна система, масив гранітоїдів, генерації структур, рудні тіла, структурні позиції, здвиг.

СтаттяЛітература

 1. Белевцев Я.Н. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины / Я.Н. Белевцев, В.В. Коваль, А.Х. Бакаржиев, В.А. Анисимов, В.Г. Баташов. – Киев: Наук. думка, 1995. – 396 с.
 2. Геолого-геофизическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / Анциферов А.В., Шеремет Е.М., Глевасский Е.Б., Есипчук К.Е. – Донецк: Изд-во «Вебер», Донецкое отделение, 2008. – 305 с.
 3. Геолого-геофизическая модель Криворожско-Кременчугской шовной зоны Украинского щита / Азаров Н.Я., Анциферов А.В., Шеремет Е.М., Глевасский Е.Б., Есипчук К.Е. Киев: Наук. думка, 2006. – 195 с.
 4. Паталаха Е.И. Тектонические  потоки  как  основа  понимания  геологических  структур   / Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В.В. – Киев: Феникс, – 159 с.
 5. Горяйнов С.В. Метаморфические и метасоматические комплексы Кировоградского блока Украинского щита  /  Горяйнов  С.В.,  Бухтатый  В.Н.,  Горяйнов  Д.С.,  Исаева  Е.П.  – Харьков,«Екограф», 2004. – 173 с.
 6. Каляєв Г.І. Гранітизація і тектоніка (проблеми взаємозв’язку) // Геол. журн. – 1970, Т. 30, вип.– С. 70-81.
 7. Старостенко В.И. Кировоградский рудный район. Глубинное строение. Тектонофизический анализ. Месторождения рудных полезных ископаемых / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, Н.И. Попов, О.Ф. Макивчук, А.А. Трипольский – Киев: «Прастыи луды», – 499 с.
 8. Клочков В.М., Піяр Ю.К., Шевченко О.М. Кіровоградський орогенний пояс. Будова та еволюція// Мін. ресурси України, 2006, №2. – С. 18-22.
 9. Комаров А.Н., Редкометальные тектоно-метасоматические зоны Украинского щита / Комаров А.Н., Черкашин Л.А. – Киев: Наук. думка, 1991. – 179 с.
 10. Слензак О.И. Локальные структуры зон напряжений докембрия. – К.: Наук. думка, 1984. – 102 с.
 11. Осьмачко Л.С. Тектонічні умови формування породних асоціацій Інгульського мегаблоку Українського щита // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики. Памяти Е.И. Паталахи. Київ. ОМГОР. 2008. – С. 223-232.
 12. Осьмачко Л.С. Голованівська шовна зона як гібридна дислокаційна структура // Мін. ресурси України. – 2012, № 4. – С. 23-32.
 13. Щербак Н.П. Геологическая карта кристаллического основания Украинского щита. Масштаб 1:500 000 / Щербак Н.П., Клочков В.М., Пастухов В.Г., Пашкевич И.К. – Мин-во геологии УССР, 1983 – 9 л.
 14. Захаров В.В. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Центральноукраїнська серія. L- 36-ХХХІV (Жовті Води), L-36-IV (Кривий Ріг) / В.В. Захаров, А.В. Мартинюк, Ю.М. Токар. – Державна Геологічна служба, КП «Південукргеологія», Криворізька КГП: Київ,
 15. Єсипчук К. Ю. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита/ Єсипчук К. Ю., Бобров О. Б., Степанюк Л. М., Щербак М.П. УкрДГРІ. – К., 2004.
 16. Щербак Н.П. Геохронология раннего докембрия Украинского щита (архей) / Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. – Киев: Наук. думка, 2005. – 243 с.
 17. Щербак Н.П. Геохронология раннего докембрия Украинского щита (протерозой) / Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. – Киев: Наук. думка, – 240 с.
 18. Степанюк Л.М., Андрієнко О.М., Довбуш Т.І., Бондаренко В.К. Вік формування порід Новоукраїнського масиву // Мін. журн., 2005, – № 1 – С. 44-50.
 19. Шевченко А.Н. Новоукраинский массив – структура и геодинамическая позиция // Геологія і магматизм докембрію Українського щита, Київ, – С. 115-118.
 20. Есипчук К.Е. Гранитоиды Украинского щита. Петрохимия, геохимия, рудоносность. Справочник/ К.Е. Есипчук, В.И. Орса, И.Б. Щербаков – К.: Наук. думка, 1993. – 231 с.
 21. Щербак Д.М. Условия образования ураноносных альбититов Новоконстантиновской зоны (по изотопным данным): Дис. …канд. геол.-мин. наук: 04.00.14/ІГФМ НАН Укр. ССР – К., 1981. – 168 с.
 22. Гурський Д.С. Металогенічна карта України. М-б 1:1000 000 / Редактор Д.С. Гурський, автори: В.А. Колосовська, В.А. Веліканов, А.С. Войновський, А.П. Волик, Л.О. Демехін. – Держгеолслужба України, 2002 – 6 л
 23. Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. Томск. Изд-во Томского университета, 1991. – 99 с.