28.5 РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ НА ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

УДК 622.25: 502.36/55 • Випуск 28 / 2019  • 57-65 сторінки

Буглак О.В., Улицький О.А.

Буглак О.В., м .н. с., Державна екологічна академія піcлядипломної освіти та управління, Київ, aleksandra.verkhovtseva@gmail.com.

Улицький О.А. докт. геол. н., доцент, директор науково-навчального інституту екологічної безпеки та управління Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, olegulytsky@gmail.com.

Анотація

У статті, що пропонується, розглянуто теплоелектростанції Донецької та Луганської областей України як одні із об’єктів критичної інфраструктури і підвищеної небезпеки, визначено наявні екологічні загрози (скид технологічної води без попереднього очищення та відстоювання в очисних спорудах, що призводить до підтоплення прилеглих територій і забруднення ґрунтів шкідливими речовинами; акустичний, електромагнітний та електростатичний вплив роботи станції на біорізноманіття і навколишнє природне середовище; забруднення атмосферного повітря в процесі горіння різних видів палива; руйнування теплоелектростанцій внаслідок можливих обстрілів) та надано рекомендації щодо мінімізації ризиків виникнення техногенно-екологічних катастроф (розробка планів локалізації і ліквідації наслідків аварій, де вони відсутні; заходи щодо попередження виникнення вибухонебезпечних ситуацій та пожеж на території станцій; створення єдиної системи водопостачання-водовідведення, при якій скидні (оборотні води) одного типу можуть бути в подальшому використані для інших потреб станції – створення системи «рециклювання»; заходи щодо очистки та знезараження технічної води, яка використовувалась в технологічному процесі перед скидом; оцінка та аналіз технічного стану очисних споруд (відстійників) з подальшою модернізацією; встановлення додаткового уловлюючого обладнання з метою зменшення викидів в атмосферне повітря; постійний екологічний моніторинг стану параметрів довкілля – забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, тощо). У зв’язку із розташуванням Луганської та Вуглегірської ТЕС в безпосередній близькості до місць проведення активних бойових дій, необхідно створити «зони безпеки» навколо цих теплоелектростанцій радіусом 5 км з метою попередження їх руйнування внаслідок можливих обстрілів.

 Ключові слова: об’єкт критичної інфраструктури та підвищеної небезпеки, ризики виникнення техногенно-екологічних катастроф, теплоелектростанція, Донецька та Луганська області України.

СтаттяЛітература

  1. Бондар О.І., Улицький О.А., Єрмаков В.М. Звіт про надання послуги «Проведення оцінки та вивчення еколого-техногенного стану Донецької та Луганської областей з метою розробки рекомендацій щодо природно-ресурсного відновлення на екологічних засадах» м. Київ, 2017. – 177 с.
  2. Рудько Г.І., Бондар О.І. Екологічна безпека вугільних родовищ України / Г.І. Рудько, О.І. Бондар, Є.А. Яковлєв, О.А. Машков, С.А. Плахотній, В.М. Єрмаков // монографія: Вид-во «ВВД Бук Рекм». – Чернівці, 2016. – 608 с.
  3. Семерак О. (2018) Повноцінна реінтеграція окупованих територій неможлива без екологічної складової [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/32116.html.
  4. Білявський Г.О, Фурдуй Р.С., Костіков І.О. Основи екології // підручник: Вид-во «Либідь», Київ, 2006. – 408 с.
  5. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Хміль Г.А. Природний техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління // моногафія: Вид-во «ЗАТ фірма «Вітол». – Київ, 2008. – 544 с.
  6. Верховцев В.Г. Новейшие платформенные геоструктуры Украины и динамика их развития / Дис… д-ра геол. наук. – Киев, 2007. – 423 с.
  7. Денісов Н., Аверін Д., Єрмаков В. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України / Н. Денісов, Д. Аверін, А. Ющук, О. Улицький, П. Бистров, С. Зібцев, С. Чумаченко, Ю. Набиванець // Організація з безпеки та співробітництва в Європі. – Київ, 2017. – 88 с.