4 (32) 2. ГЕОЛОГІЧНЕ СХОВИЩЕ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ

УДК 621.039.7 • Випуск 4 (32) / 2020  • 15-22 сторінки

Ольховик Ю.О.

Ольховик Ю.О., д.т.н., завідувач відділу, ДУ «ІГНС НАН України», ORCID: 0000-0001-5653-2370 , yolkhovyk@ukr.net

Анотація

З огляду на сучасні тенденції розвитку науково-технічних рішень щодо забезпечення довгострокової безпеки при геологічному захороненні високоактивних радіоактивних відходів включно із відпрацьованим ядерним паливом, розглянуто наявні в Україні проблеми, які необхідно враховувати при створенні геологічного сховища. Відзначено необхідність інтенсифікації розробки і реалізації програм і стратегій поводження з відпрацьованим ядерним паливом і високоактивними радіоактивними відходами з періодом планування до 100 -150 років. Основою програм створення геологічного сховища мають стати результати опрацювання реєстру ВАВ (високоактивних радіоактивних відходів) та концептуальні рішення з геологічного захоронення, а самі програми і стратегії повинні відповідати вимогам відкритості і публічного обговорення науковою спільнотою. Наразі настає час законодавчого визначення – який саме ядерний паливний цикл: відкритий (без переробки відпрацьованого ядерного палива) чи закритий більше відповідатиме економічним, екологічним цілям та можливостями України. З огляду на зміни в законодавстві підкреслено необхідність визначитися з очікуваними обсягами РАВ (радіоактивних відходів), що можуть бути захоронені в геологічному сховищі, і для яких саме відходів необхідно створювати національне геологічне сховище. Значна невизначеність щодо об’ємів і строків надходження на захоронення притаманна відходам від переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів  ВВЕР-1000 на Красноярському гірничо-хімічному комбінаті. Оцінка обсягів відпрацьованого ядерного палива нових енергоблоків АЕС та термінів, протягом якого вони будуть утворюватися, має враховувати різні варіанти стратегії розвитку енергетичного комплексу України. Зазначено, що виключення з Концепції нової Загальнодержавної програми поводження з РАВ питань щодо майбутнього захоронення відпрацьованого ядерного палива не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції з питань, що стосуються сфери безпеки використання ядерної енергії.

 Ключові слова: геологічне сховище, відпрацьоване ядерне паливо, високоактивні відходи, законодавство України.

СтаттяЛітература

 1. International Atomic Energy Agency. “Scientific and Technical Basis for the Geologic Disposal of Radioactive Wastes”, Technical Report No.413. IAEA, Vienna, 2003.
 2. National Academy of Sciences, Board on Radioactive Wastes Management, Disposition of High level Waste and Spent Nuclear Fuel. The Continuing Societal and Technical Challenges, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
 3. Strategic Briefing on the Progress on High-level Waste Disposal in NEA Member Countries, 18 April 2019
 4. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р. №255/95-ВР. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами» від 17.10.2019 року №208 [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-20
 6. Закон України «Про ратифікацію Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з ядерним паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами» від 20.04.2000 р.№1688. [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1688-14
 7. Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» від 08.09.2005 р. №2861. [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2861-15
 8. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами» від 17.09.2008р №516. [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/516-17
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 385-р «Про схвалення Концепції Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року» [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2019-%D1%80
 10. Директива Ради 2011/70/ЄВРАТОМвід 19 липня 2011 рокупро запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. – [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-11
 11. Site Selection procedure for Repository Sites. Recommendations of the AkEnd – Committee on a Site Selection procedure for Repository Sites. Koln, 248 p., 2002.
 12. Закон України «Про державні цільові програми» вiд 18.03.2004 №1621-IV. [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 13. «Порядок розроблення та виконання державних цільових програм» затверджено постановою КМУ від 31.01.2007 р №106. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF
 14. В. М. Шестопалов, Ю. О. Шибецький Геологічне захоронення радіоактивних відходів в Україні: історія, сучасний стан, перспективи. Ядерна та радіаційна безпека. 2017. № 2(74). с. 38 – 45.