Рецензування

Статті, що надходять до збірника “Геохімія техногенезу”, підлягають обов’язковому анонімному рецензуванню.

Порядок дій наступний:

 1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті (пдф).
 2. Головний редактор призначає рецензентів (відповідно до вимог п. 6, пп. 6 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”).
 3. Рецензент робить один із наступних висновків:
  • стаття рекомендується для опублікування в збірнику “Геохімія техногенезу”;
  • рекомендується з урахуванням виправлення недоліків;
  • може бути опублікована після значного скорочення до розмірів короткого повідомлення; питання про публікацію має бути розглянутим після переробки;
  • стаття не рекомендується до публікації.
  Відповідно до п. 15 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 – Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.
 4. Редакція направляє статтю 2-м рецензентам не вказуючи автора(ів) та інформації про нього(них). Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензенти мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що відносяться до публікації, а також повідомляти головного редактора про всі підозри щодо порушення авторських прав і плагіат.
 5. У разі однієї негативної рецензії головним редактором обирається додатковий третій рецензент. Дві негативні рецензії – рівноцінні відмові.
 6. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь. Після чого, редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншим двом рецензентам. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення. У разі відмови у публікації матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.
 7. У разі позитивної рецензії Головний редактор передає статтю до редакції. Для проходження стилістичного і орфографічного редагування, технічного редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.
 8. Члени редакційної колегії остаточно затверджують зміст номера збірника “Геохімія техногенезу” на чергових засіданнях.
 9. Оригінали статей і рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.