Відношення до плагіату

Збірник “Геохімія техногенезу” публікує лише оригінальні матеріали для публікації, статті, які раніше не публікувалися і не були представлені для публікації в інших журналах та збірниках.

Закон України “Про авторське право і суміжні права” трактує плагіат як “оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору”.

Виділяють такі різновиди плагіату:

– копіювання та оприлюднення виконаного іншим автором твору як свого;

– дослівне копіювання фрагментів чужого твору без належного оформлення цитування;

– внесення несуттєвих правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного оформлення цитування;

– парафраза – викладення чужого тексту із заміною слів та виразів без зміни змісту запозиченого тексту;

– компіляція – створення без поглибленого вивчення проблеми тексту шляхом копіювання текстів із низки джерел без внесення правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту.

Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, редакція відкидає для публікації статті в журналі.

Редакція збірника “Геохімія техногенезу”аналізує кожен випадок плагіату. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявляються редакторами або рецензентами на будь-якому етапі перед публікацією рукопису, тоді автора (авторів) попереджають про необхідність переписання тексту або посилання на першоджерело.

Для визначення плагіату використовується – ресурс: unicheck (https://unicheck.com/uk-ua)